Een betaalbare fiets voor elk kind, dat is de ambitie van de stad. Om dit te stimuleren zet Roeselare verder in op de uitbating van Mini-Vélo, een deelsysteem voor kinderfietsen dat deel uitmaakt van Eco-velo. Gemeenteraadslid Stephanie Davidts polste naar de plannen van de stad om dit systeem verder uit te bouwen.  Er is de laatste jaren een stijgende lijn in het aantal uitgeleende fietsjes en daarom krijgt het systeem extra ruimte. Er wordt ook verder ingezet op promotie. 

De fiets wordt met het mooie weer meer bovengehaald. Als stad stimuleren we verplaatsingen met de fiets. Met de ambities van de Velodroom toont Roeselare het goede voorbeeld.  Met de communie- en lentefeesten krijgen kinderen vaak een nieuwe fiets. Voor veel gezinnen is dit helaas geen evidentie. 

Daarom polste gemeenteraadslid Stephanie Davidts (cd&v) op de gemeenteraad van 2 mei naar de werking van Mini-Vélo.  “Een nieuwe fiets is duur en kinderen groeien er snel uit. Een dure investering. Zeker met het leven die veel duurder is geworden, zowel voor kwetsbare gezinnen maar ook voor de middenklasse die het moeilijker krijgt. We moeten nog meer inzetten op deelmobiliteit, ook voor fietsers, om dit betaalbaar te houden. Op het stationsplein is er Mini-Vélo, deel van Eco-velo, waar men voor een schappelijke prijs een kinderfiets kan uitlenen. Ze kunnen die ook inruilen voor een groter exemplaar als die te klein is geworden.is het Mini-Vélo genoeg gekend onder de roeselarenaars? Kan het systeem verder uitgebouwd worden? Kan de stad extra investeren in promotie om een grotere doelgroep te bereiken? “

De stad zet verder in op de uitbouw van Mini-Vélo. Schepen Matthijs Samyn: Mini-Vélo raakte de laatste gestaag bekend in Roeselare. Er is een stijgende lijn in het aantal gebruikers. In 2015 bereikte men 18 kinderen, in 2018 113 en in 2020 reeds 178. Op heden tellen we 163 gebruikers (lopende contracten). Deze maand verwachten we de rapportage van het werkjaar 2021 en maken we een evaluatie met Eco-velo. Mini-Vélo zal dan zeker onder de aandacht gebracht worden. Betreffende de verder uitbouw merken we op dat Mini-Vélo botst op de grenzen van stockage-ruimte. Maar er is extra ruimte op komst! Vzw De Kringwinkel investeerde onlangs in een ruimte in de Westlaan, met extra stockage-ruimte en herstelplaatsen voor fietsen. Deze ruimte wordt momenteel klaargemaakt voor gebruik tegen zomer 2022 en kunnen we hierop verder inzetten.  Een promotiecampagne is een uitstekend idee om dit verder onder de aandacht te brengen bij de Roeselarenaar.”

Foto: Stefaan Beel