E-boeken en publicaties zoals online kranten en magazines zullen binnenkort goedkoper worden. Het Europees Parlement keurde vandaag een voorstel goed om de Europese BTW-wetgeving omtrent online boeken, kranten en magazines aan te passen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) leidde de onderhandelingen:  

“Lidstaten zullen de mogelijkheid hebben om hetzelfde verlaagde, superverlaagde of 0% BTW-tarief toe te passen op e-boeken en andere elektronische publicaties, als voor papieren publicaties.

Momenteel geldt er voor e-publicaties nog steeds het standaard BTW-tarief van minimum 15%, omdat ze beschouwd worden als diensten en niet als goederen. Daardoor ontstaat er een significant commercieel nadeel tegenover papieren publicaties. Als we serieus werk willen maken van de eengemaakte digitale markt, moeten we ook deze barrière voor toegang tot online conten slopen"

Tom Vandenkendelaere: “De markt van de e-boeken doet het erg goed en is de laatste 10 jaar sterk gegroeid. Vandaag de dag is het zo goed als onhoudbaar om deze dubbele standaard te blijven hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een krant die je in de winkel koopt. Deze nieuwe richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om het verlaagde BTW-tarief toe te passen op e-boeken, kranten en tijdschriften, waardoor auteurs, uitgevers en boekhandelaars maximaal gebruik kunnen maken van dit platform. Dit zal online publicaties niet alleen goedkoper en toegankelijker maken, maar ook een belangrijke drijfveer vormen voor innovatie en investeringen in dit domein.” 

De verlaagde btw-tarieven vormen een onderdeel van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie en van het Actieplan voor een eengemaakte Europese BTW-zone. Om oneerlijke concurrentie over de grenzen heen te vermijden, zijn er binnen de EU afspraken gemaakt over minimumtarieven voor BTW.  Nationale regeringen kunnen hogere tarieven hanteren als ze dat wensen. Op 16 juni buigt de Raad zich over de richtlijn.