In de jongste gemeenteraad werd het subsidiereglement aangaande zwerfvuilopkuisacties aangepast. Aangezien de opruimacties wel effect hebben het moment zelf, maar de responsabilisering van de burgers toch nog beperkt is, werd op voorstel van de milieuraad het reglement uitgebreid naar duurzaamheid in het algemeen. Onder andere projecten rond biodiversiteit en energiebesparing zouden in aanmerking komen. Hiervoor werd een subsidiereglement uitgewerkt dat het uitreiken van een ‘Duurzaamheidsprijs Stad Roeselare’ beoogt. Aan de wedstrijd wordt een geldprijs verbonden van 1000 euro voor de hoogst gequoteerde en 2x 250 euro voor de anderen.

Er zal jaarlijks een oproep worden gedaan naar stadsgenoten, met de bedoeling om de meest duurzame actie uit een bepaalde sector onder de aandacht te brengen van het breder publiek.

De deskundige jury zal wisselend worden samengesteld, afhankelijk van de doelgroep. Deze doelgroep wordt via een rotatiesysteem aangesproken. In 2011 wordt begonnen met de middenstand, zelfstandigen en KMO’s, in 2012 komen de burgers en verenigingen van inwoners aan bod en in 2013 wordt een duurzaam project bij de landbouw in de kijker geplaatst.

Scholen en grote bedrijven horen bewust niet tot de doelgroepen omdat er voldoende andere kanalen zijn om hun inspanningen in de kijker te zetten en beloond te zien. 

 

 

Nathalie Muylle