Onze Stad besturen doen we met een plan. Je vindt al onze plannen in het bestuursakkoord. Al deze plannen zijn becijferd. Niet alleen de uitgaven maar ook de evolutie van de inkomsten. De wet verplicht de gemeenten elk jaar een sluitende begroting voor te leggen. Je geeft nooit meer uit dan je binnenkrijgt.

Voor 2014 is dat in Roeselare:  110 miljoen uitgaven en 110 miljoen inkomsten in gewone dienst.

Hoe zal je investeren?

Zoals bij je thuis! Je spaart voor wat je wil, je leent of je maakt bepaalde dingen die je niet meer nodig hebt te gelde en herinvesteert de opbrengst. Maar je kan ook iets extra’s doen! Iemand overtuigen om voor jou die inspanning te financieren! Een toelage binnenhalen!

In je gezinsbudget is dit een meevaller: je vraagt premies aan waar je recht op hebt, je krijgt een erfenis of je wint iets op de lotto! Lucky shot! Maar in een Stad zijn die meevallers NIET toevallig. Als je extra geld in de wacht sleept dankzij subsidies van de hogere overheid, vermindert de financiële last voor de gewone Roeselarenaar en onze stadskas.

Sterk gedaan van CD&V? 27 miljoen euro subsidies binnengehaald de voorbije zes jaar!

Ja, daar zijn we met CD&V heel sterk in. Burgemeester Luc Martens en zijn ploeg haalden de voorbije zes jaar zowat 27 miljoen euro subsidie binnen. Op die manier worden
mooie grote projecten gerealiseerd. De nieuwe bibliotheek ARHUS Albrecht Rodenbach - 16 miljoen euro en daarvan 7 miljoen euro subsidie is daar
een goed voorbeeld van. Elke schepen werkt daar aan mee. Dankzij goeie relaties in Brussel, stevige dossiers en goeie voorbereiding is de Provincie, de Vlaamse en Belgische overheid bereid mee te investeren in de toekomst van deze stad. Als dat geen goed beleid is!

Vele steden en gemeenten benijden ons de voortreffelijke samenwerking. Ook de coalitiepartners zetten hun beste beentje voor.

10 miljoen subsidies in mei - 17 miljoen subsidies reeds in 2014!

Concreet: in de dossiers hierboven op de gemeenteraad van mei 2014 krijgen we 10 miljoen euro subsidies. Dat is véél méér dan in andere gemeenten!

En onze belastingen dan?

  • Wij hebben als CD&V wel onze les geleerd na de vorige keer.
  • De belastingen zijn verlaagd. Al sinds 2009: van 9,50 % naar 8,50 %.
  • Ook de roerende voorheffing van 1950 naar 1810 opcentiemen.
  • De taks op vuilniszakken verdween. Van 62 euro per gezin naar??? Nul euro!
  • We hebben ook afgesproken ze niet te verhogen, nu niet en ook niet de komende jaren.


Vragen of meer info : mail naar roeselarevooruit@telenet.be