Om te kijken waar stad Roeselare haar communicatie kan verbeteren, organiseert ze een bevraging bij al haar inwoners. Nog tot 19 december kan iedereen zijn mening kenbaar maken door de vragenlijst in te vullen. Wie deelneemt maakt kans op een mooie prijs.

De vele stedelijke communicatiekanalen vormen een variabele communicatiemix om inwoners op de hoogte te brengen van standpunten en beslissingen, van activiteiten, van uitgaven en besparingen,…

Dat lijkt goed te zijn, maar is dat ook wel zo? Wat loopt goed en wat is voor verbetering vatbaar? Om te kijken waar de stedelijke communicatie kan verbeterd worden, organiseert de stad, samen met onderzoekscentrum Memori van Thomas More Mechelen, een bevraging bij al haar inwoners.

Deze bevraging meet:

  • de bekendheid, het gebruik en de waardering van de communicatiekanalen: website, stadsmagazine, sociale media, bewonersvergaderingen, ed.
  • de beleving van de kwaliteit: verstaanbaarheid, correctheid, tijdigheid, ed.
  • de informatiebehoeften: over welke thema’s, producten, ed. wensen de burgers meer informatie
  • het imago van de gemeente in het algemeen
  • prioriteiten voor toekomstige communicatieprojecten 

Nog tot 19 december kunnen alle inwoners hun mening kenbaar maken door de vragenlijst in te vullen. De bevraging zal grotendeels online gebeuren via www.roeselare.be, maar er is ook een papieren versie voor wie daar toch beter vertrouwd mee is. Die papieren versies kan je afhalen in het Welzijnshuis en in het stadhuis.

Steekproefsgewijs worden ook 2000 inwoners persoonlijk aangeschreven met de vraag de vragenlijst in te vullen.

Iedereen die de vragenlijst invult, kan ervoor kiezen dit anoniem of niet te doen. Onder de gekende deelnemers worden enkele fijne bedankingen verloot