Deau is de centrale figuur in het kleuterpakket ‘Doe de Deau’. Deau is een nieuwsgierige en soms knorrige waterdruppel die kleuters onderdompelt in de wereld van water. Hij neem de kleuters mee op avontuur tot in Dogbo. Hij prikkelt kleuters en daagt ze uit duurzaam om te gaan met water.

Het kleuterpakket Doe de Deau is gegroeid uit de samenwerking Dogbo – Roeselare. Een aantal jaar geleden werd een aanbod uitgewerkt voor het lager onderwijs rond wereldwaterdag. Prompt kregen we de bemerking dat de kleuters alweer uit de boot vielen. Er blijkt heel weinig aanbod te zijn rond wereldburgerschap voor kleuters. Aan deze nood willen we nu tegemoet komen.

Juf Elly en juf Rita, 2 kleuterjuffen uit Roeselare waren onmiddellijk enthousiast om hierrond aan de slag te gaan. Samen met Studio Globo, MOS en Kleur Bekennen en onder begeleiding van André Stroobants kreeg dit pakket vorm. Het prachtig prentenboek met tekst van Elly Verbeure en illustraties van Tine Vercruysse vormt de rode draad.

Het uitgangspunt is om kleuters de verbondenheid te tonen met leeftijdsgenoten wereldwijd. Water is daartoe een dankbaar thema. Iedereen waar ook ter wereld heeft water nodig. Maar toegang tot drinkbaar water is niet altijd een evidentie. Zeker in Dogbo voelt men dit aan den lijve. Er zijn kinderen, moeders die kilometers moeten stappen om aan drinkbaar water te geraken.

Met dit pakket leggen we de klemtoon op het positieve, het speelse en willen we kleuters bewust maken van het belang van zuinig en duurzaam omgaan met water.

Het pakket bestaat 3 verschillende Doe de Deau-dozen.

In iedere doos zit een handleiding voor leerkrachten om met het thema duurzaam watergebruik in de klas aan de slag te gaan. Het pakket bevat de knuffel Deau, het prachtig geïllustreerde prentenboek ‘Deau’, het spel ‘de waterput’ , een aanstekelijk kleuterlied ‘Deau’ en tal van andere materialen om direct in de klas te gebruiken.

Dit pakket is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie West-Vlaanderen binnen de projectoproep Wereldburgerschap. 

Het pakket kan door kleuterbegeleiders gratis ontleend worden voor de periode van 1 maand via:

  • ARhus
  • Het Vrijetijdspunt van Stad Roeselare
  • Kleur Bekennen (Wereldhuis)

Het pakket kan eveneens door kleuterbegeleiders buiten Roeselare gebruikt worden. Een deel is ook gratis te downloaden via www.roeselare.be.