Tien dames uit Guinee, Marokko, Senegal en Kameroen volgden in Roeselare fietslessen voor volwassenen, georganiseerd door de sportdienst, de integratiedienst, Buurtsport en het Wielermuseum. Ze leerden niet alleen fietsen, maar kregen ook een basiscursus fietsonderhoud én een theoretische les over het verkeersreglement. De lessen bieden een antwoord op een groeiende mobiliteitsnood. Basismobiliteit is immers essentieel bij het vinden van een job. Tijdens de laatste les kregen alle dames hun fietsdiploma overhandigd.

De ‘Fietslessen voor volwassenen’ vonden plaats tussen 07 april en 22 april. Aan de lessenreeks namen tien cursisten deel. Naast leren fietsen, is er een basiscursus fietsonderhoud en een theoretische les over het verkeersreglement. Politiecommissaris Rudy Cracco verzorgt elk jaar de theoretische les rond de belangrijkste verkeersregels. De politie stelt een verkeerskoffer en fietshelmen ter beschikking. Er is een basiscursus fietsonderhoud verzorgd door Ecovelo. De begeleiding van de fietsende cursisten ligt in de handen van een groep enthousiaste vrijwilligers van Fietsclub Schiervelde.

Op de laatste praktijkles fietsten alle deelnemers, vrijwilligers en lesgevers naar het Wielermuseum. De deelnemers kregen er hun fietsdiploma’s overhandigd.

De fietslessen komen tegemoet aan een mobiliteitsnood. Wie niet kan fietsen, beschikt niet over voldoende basismobiliteit, een belangrijk hulpmiddel in het zoeken naar een gepaste job, of onmisbaar is in het huishouden (kinderen naar school of opvang brengen, boodschappen doen,..).

Naast het leren fietsen, is ook het contact tussen de deelnemers en de vrijwilligers die de lessen begeleiden en het taalaspect belangrijk. Nederlandslerenden kunnen er de taal in de praktijk oefenen.

De cursus richt zich op volwassenen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of afkomst. Deelnemen kost 50 euro of 25 euro met een vrijetijdspas. Inbegrepen is ook een fiets uit de Kringwinkel. Zo kan men ook na afloop van de lessen blijven fietsen.

Meer info over de komende opleidingen : Geert Nuitten, Sociaal Huis welwel, Zuidstraat 17, gnuitten@roeselare.be