Uit een nieuwe, recente analyse van het water van de Kleine Bassin in Roeselare blijkt dat de waterkwaliteit de laatste tijd heel sterk verbeterd is. Een positieve evolutie die het visbestand ten goede komt.

Eind vorig jaar deed zich door een samenloop van omstandigheden een accidentele lozing voor in de Kleine Bassin. Door noodweer met hevige regen en werkzaamheden aan de riolering van de Brugsesteenweg trad een overstort in werking, waardoor er veel vervuild afvalwater in de Kleine Bassin terechtkwam. De stad kreeg heel vlug signalen binnen dat vissen boven kwamen zwemmen en naar zuurstof hapten. Kort daarna moesten de eerste dode vissen uit het water worden gehaald. Gebrek aan zuurstof wordt hen dan ook vlug fataal.

Water heeft een heel groot zelfreinigend vermogen, waardoor het de aanwezige verontreiniging kan afbreken, Maar omdat heel veel zuurstof nodig is voor het oplossen van de verontreiniging, komt er een tekort aan zuurstof voor de grotere organismen, zoals vissen.

Sedert de accidentele lozing in De Kleine Bassin, heeft het echter veel geregend, waardoor de verontreiniging snel sterk verdund is. Daardoor is de afbraak van de verontreiniging veel vlotter gegaan. De nieuwe analyse gaf aan dat de waterkwaliteit in De Kleine Bassin intussen weer goed is.

In overleg met de visserijbiologe van het Agentschap Natuur en Bos, is beslist om de komende jaren zeker geen nieuwe vis in de Kleine Bassin te steken. Meer nog, het nog aanwezige visbestand mag zich op natuurlijke wijze voortplanten. De nog aanwezige vissen hebben bewezen van nature uit sterk te zijn. En zo is de kans gering dat er een te groot visbestand in de Kleine Bassin komt. Iedere waterbassin heeft immers zijn beperkingen. De natuur is tot veel in staat en kan zichzelf herstellen, als we de natuur daartoe de tijd geven.