AZ Delta is deze maand officieel van start gegaan: Een historisch moment, zegt een gelukkige voorzitter Geert Depondt.  "AZ Delta staat nu definitief op de kaart. Op vlak van zorg een zegen voor Roeselare en onze regio!" Over de fusie tussen de Roeselaarse ziekenhuizen hadden we een boeiend gesprek met Geert Depondt.


In juli 2012 keurden het toenmalig beheerscomité van het Stedelijk Ziekenhuis (SZR) en de raad van bestuur van het Heilig-Hartziekenhuis het fusieprotocol goed. Eindelijk was er een doorbraak in de herhaalde besprekingen over samenwerking en fusie. De concurrentie en het opbod tussen het openbare ziekenhuis en de grotere private partner konden wij voortaan voorgoed achter ons laten.

3de keer: goed keer!

Geert Depondt, OCMW-voorzitter: “Derde keer, goede keer. In 1998 namen de geneesheren van beide ziekenhuizen al een initiatief en vroegen toenmalig Vlaams minister Luc Martens bemiddeling. Maar bestuurlijk was er in die tijd geen draagvlak. De financiële situatie van het Stedelijk Ziekenhuis was toen bovendien zeer zorgwekkend. In 2009 ondernamen we in alle discretie een nieuwe poging met het aantreden van de nieuwe directeur van het SZR. Hoewel we toen budgettair gezond waren, konden deze gesprekken maar niet vlotten. De geesten waren niet rijp.”

Sinds 2010 moest de Stad het SZR financieel niet meer bijspringen en was er ook ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen. Een compleet nieuwe ziekenhuisvleugel verrees aan de Handelsstraat. Het Moederhuis werd compleet gerenoveerd. En andere grote plannen lagen op de tekentafel, zoals een nieuw onthaal.

Een volwaardige fusie

Geert Depondt: “CD&V is steeds voorstander geweest van een volwaardige fusie. Burgemeester Luc Martens deed in 2010 en 2011 verwoede pogingen om de partijen samen te brengen. Maar wat echt de doorslag gaf was dat beide ziekenhuizen elkaar nodig hadden. Minister Jo Vandeurzen wou subsidies vrijgeven voor beide ziekenhuizen, voor zover ze hun aanbod complementair afspraken. Bovendien gedroegen de partners zich als gelijkwaardig in de onderhandelingen. Want van een loutere “overname” wou het SZR niet weten, te meer omdat het toen klinisch en financieel hoge ogen gooide.”

De medische raden van beide ziekenhuizen spraken zich ook positief uit. Op 11 oktober 2012 kwam minister Vandeurzen de bestuurders en artsen feliciteren met het project en zegde hij 167 miljoen euro toe als toelage voor de nieuwbouw in Rumbeke.

AZ Delta in Roeselare op twee campussen

Geert Depondt: “Die onomkeerbare stap werd unaniem door de OCMW-raad goedgekeurd en is in brede lagen van de bevolking gedragen. Het originele van het project is dat AZ Delta in Roeselare op twee campussen zal uitgebouwd worden. De centrale campus in Rumbeke, waar in 2018 alle zware diensten, die verbonden zijn met de spoed en medische technologie geconcentreerd worden. En daarnaast de stadscampus in de Brugsesteenweg, waar de planbare zorg wordt uitgebouwd. Wij denken hierbij aan de consultaties, dagziekenhuis, orthopedie en revalidatie, pijnkliniek enz. Er zal dus nog verder geïnvesteerd worden op de site van het vroegere Stedelijk Ziekenhuis."

2013 en 2014 waren de jaren van uitwerking van het medisch-strategisch plan. De besturen kwamen sindsdien gezamenlijk bijeen. Er kwam met Johan Hellings een nieuwe algemeen directeur. Ook werd er volop gewerkt aan een fusie CAO voor de medewerkers en eengemaakte contracten met de artsen.

AZ Delta staat nu definitief op de kaart.
Op vlak van zorg een zegen voor Roeselare en onze regio!

Geert Depondt: “Op 1 januari 2015 startte AZ Delta als nieuwe rechtspersoon en werkgever. Alle rechten en verplichtingen van de vroegere ziekenhuizen gaan hierdoor over naar AZ Delta. Het bestuur werd samengesteld op basis van gelijkwaardigheid: 7 bestuurders en 3 voorgedragen deskundigen, van de kant van het OCMW en 10 bestuurders (waaronder ook een arts) namens de vzw Heilig-Hart. In de algemene vergadering werden ook vertegenwoordigers van patiënten en collega’s in de zorg opgenomen. Nu de structuur op punt staat en de Vlaamse en Federale overheden hun goedkeuring gaven kunnen we ons geheel op de kwaliteit van zorg toespitsen. In het voorjaar komt er ook een nieuwe medische raad. AZ Delta staat nu definitief op de kaart. Op vlak van zorg een zegen voor Roeselare en onze regio!”

De bestuursploeg voor AZ Delta

Met dank aan fotgraaf Stefaan Beel die ons de foto's ter beshikking stelde

Vlnr. eerste rij: Rina Arteel ( OCMW-raadslid voor CD&V), Chris Compernolle (secretaris), Herman Vanlerberghe (voorzitter), Patrick Allewaert ( OCMW-raadslid voor CD&V), Geert Depondt (eerste  ondervoorzitter), Johan Hellings (algemeen directeur)

Vlnr. tweede rij: Arne Beyens ( OCMW-raadslid), Luc Rosseel ( verpleegkundig directeur), Luc Goutry, Noël Keersebilck, Marleen Lefere ( OCMW-raadslid), Willy Snaet, Nathalie Muylle ( federaal volksvertegenwoordiger voor CD&V en deskundige),  Johan Bouckaert( deskundige), Georges Decoene ( OCMW-raadslid), Eddy Demeersseman ( OCMW-raadslid), Chris Van den Bossche, Koen Dejonckheere, Dr. Björn Ghulllemyn ( deskundige) en Dr. Joost Baert (deskundige).

Ontbreken op de foto: Paul Breyne (tweede  ondervoorzitter) en Frans Sercu.