In het meerjarenplan 2020-2025 werden voor deelgemeente Rumbeke drie acties vooropgesteld.   Eén van die acties is ‘Het heroriënteren van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum’.   

Op de gemeenteraad van 19 december informeerde gemeenteraadslid Peter Patteeuw naar de stand van zaken.

Schepen Nathalie Muylle liet toen weten dat het omturnen van het vroegere Rumbeekse gemeentehuis pas voor de volgende legislatuur zou zijn.   Begrotingsmatig hield de Stad rekening met 60 tot 80% subsidies, maar door een aangepast subsidiebeleid van de Vlaamse overheid komen overheidsgebouwen niet langer in aanmerking.  Daarop werd na consultatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om in eerste instantie in te zetten op hetgene waarvoor wel nog subsidies mogelijk zijn, nl. de restauratie van de buitenschil van het hoofdgebouw.  Gezien het Oud Gemeentehuis een beschermd monument is, wordt de restauratie verder opgevolgd door de Schepen van cultuur en erfgoed Mieke Vanbrussel.

Op de gemeenteraad van maandag 27 maart werden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor het aanduiden van een aannemer die de restauratie zal uitvoeren.

De start van de werken is voorzien in de zomer van 2023, de afwerking in het tweede kwartaal van 2024.   

Heel goed nieuws dat dit prachtig beschermd monument op het Kerkplein van Rumbeke tegen de zomer van 2024 opnieuw in ere hersteld zal zijn.  Vanaf 2025 kijken we uit naar de nieuwe invulling.

  • Gebouwen & infrastructuur