CD&V, Groen en SP.a nodigen u  graag uit op hun gezamenlijke discussie- en gespreksavond : "De Prijs van uw gezondheid"

Aan de hand van soms onthutsende voorbeelden toont Lieven Annemans waarom onze gezondheidszorg ernstig gevaar loopt.

Ons prachtige systeem riskeert immers te ontsporen, waardoor het niet meer betaalbaar wordt en de solidariteit verloren gaat.  Enerzijds is er verspilling door te veel onderzoeken en overbehandeling.  Daar waar men anderzijds wel bespaart, gebeurt dit vaak ten koste van de kwaliteit van de zorg.  Bovendien besteden we te weinig geld aan goede preventie.  De prijs die we daar allemaal voor betalen is hoog.  Dure zorg, minder goede kwaliteit en vermijdbare gezondheidsproblemen worden dagelijkse kost.

Maar Lieven Annemans stelt ook een herstelplan voor.  Zijn plan bestaat uit tien pijlers en heeft als doel een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg te blijven garanderen voor iedereen: jong en oud, arm en rijd, ongeacht afkomst, taal en cultuur.

Lieven Annemans is hoogleraar in de Gezondheidseconomie aan de Ugent en de VUB.  Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en is erevoorzitter van de internationale vereniging voor farma-economie.  Hij werd recent laureaat van de Belgische Francqui Leerstoel en is een veelgevraagd spreker in talrijke media.

Johan Hellings algemeen directeur van AZ Delta bevraagt Lieven Annemans vanuit zijn jarenlange praktijkervaring.

Wanneer?  Maandag 12 januari, om 20.00 (onthaal vanaf 19u30)

Waar? Aula 0.1 in Vives campus Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare

Programma:

  • 20.00 Welkom
  • 20.10 Lieven Annemans – “De prijs van uw gezondheid”
  • 21.00 Vragen vanuit de zaal
  • 21.15 Algemeen directeur van AZ Delta Johan Hellings bevraagt Lieven Annemans
  • 21:50 Afronding

Graag inschrijven voor 10 januari door middel van een email naar sharon.linclau@telenet.be

Gratis inkom.  Vrijwillige bijdrage ten voordele van Memisa (tvv het ziekenhuis Pay Kongila)