Nu het busstation naar zijn nieuwe stek is verhuisd, kan de laatste fase van de wegenwerken worden aangevat: de heraanleg van het kruispunt van het Stationsplein en de Sint-Amandsstraat. Daar worden onder meer verkeerslichten geïnstalleerd. Bovendien wordt ook het nieuwe wegtracé op het Stationsplein tussen de Hendrik Conscience- en de Sint-Amandsstraat afgewerkt en het wegdek in de Stationsdreef tussen de Sint-Amands- en de Weverijstraat vernieuwd. Deze werken worden ten laatste in de tweede helft van november – dus ruim voor de drukke Kerstwinkelperiode – afgewerkt

Kortparkeerzones

De auto’s die over dit kruispunt van en naar het stadscentrum rijden, worden langs een bypass geleid die op het voormalige busplein is aangelegd. Wie langs de Sint-Amandsstraat naar het stadscentrum rijdt, rijdt dan via Spoorweglaan, Stationsdreef en Middenstraat; wie het stadscentrum verlaat in de richting van Ardooie of Beveren, doet dat via Weverijstraat, Stationsdreef en Spoorweglaan. Voor de klanten van de naburige handels- en horecazaken is naast die bypass een kortparkeerzone ingericht.
In deze fase van het Stationsproject wordt ook de kortparkeerzone tussen de Gas- en de Ooststraat afgewerkt. Het wordt uitgebreid tot veertig parkeerplaatsen en er worden drie taxistandplaatsen aangelegd. Tot slot wordt een asfalttoplaag aangebracht. Om die werken uit te voeren, wordt de parking van 14 tot 18 oktober afgesloten. In die week worden ter vervanging van de afgesloten parkeervakken,op het einde van de Gasstraat taxistandplaatsen en kortparkeervakken ingericht.

Krottegem

Sinds begin februari kan doorgaand autoverkeer niet meer over het Stationsplein rijden en wordt het langs de kleine stadsring geleid. Om te vermijden dat vele automobilisten een sluipweg zouden zoeken door Krottegem, zijn toen de Gieterij- en de Vaartstraat éénrichtingstraten geworden. Omdat die maatregel niet het beoogde effect heeft, wordt in die straten de oorspronkelijke rijrichting hersteld.

Vanaf ten laatste vrijdag 4 oktober kan je in die straten opnieuw in twee richtingen rijden. Om alsnog het sluipverkeer in Krottegem te weren, worden nu nieuwe maatregelen ingevoerd. In de Gieterij- en Vaartstraat en in een aantal andere straten in de buurt worden wegversmallingen of rijbaankussens aangebracht. Deze ingrepen moeten sluipwegzoekers ontmoedigen en hardrijders dwingen om snelheid te minderen. Fietsers zullen door deze ingrepen niet worden gehinderd; zij kunnen er
vlot langs rijden. Deze werken worden tussen 2 en 4 oktober uitgevoerd en vergen geen omleidingen.

Bijlagen:

Klik hier om het circulatieplan bypass werken Sint-Amandsstraat te bekijken

•  Klik hier om het Circulatieplan Krottegem te bekijken