Op maandag 16 & dinsdag 17 december 2013 staan de laatste twee gemeenteraden van dit jaar op het programma; intussen werden ook de data voor alle bijeenkomsten voor volgend jaar al vastgelegd. In 2014 komt de gemeenteraad  in totaal 11 keer samen.

De zittingen vinden telkens plaats in de gemeenteraadszaal en vangen aan om 19 u.

De zittingen zijn openbaar.

De agenda kan telkens één week voor aanvang van de zitting geraadpleegd worden op www.roeselare.be.

De kalender van de gemeenteraadszittingen voor 2014:

 • Maandag 20 januari 2014
 • Maandag 24 februari 2014
 • Maandag 24 maart 2014
 • Maandag 28 april 2014
 • Maandag 26 mei 2014
 • Dinsdag 1 juli 2014
 • Maandag 22 september 2014
 • Maandag 20 oktober 2014
 • Maandag 24 november 2014
 • Maandag 15 december 2014
 • Dinsdag 16 december 2014

Klik hier om de agenda & de notulen van de raadszittingen op de website van de stad Roeselare te bekijken