Roeselare loopt steeds mee in de spits inzake land- & tuinbouw; ook in de glastuinbouw worden in onze stad nieuwe initiatieven genomen.

In de gemeenteraad van deze week werden twee nieuwe projecten toegelicht die de ‘glazen rand’ van Roeselare verder zullen ontwikkelen.

Glastuinbouwcluster met 30 hectare glastuinbouwzone

De WVI, MIROM, stad Roeselare en de Reo-Veiling ontwikkelen een glastuinbouwzone in Roeselare.

Schepen Marc Vanwalleghem: "Deze zone vormt een glastuinbouwzone van 30 ha groot & zal plaats bieden voor 20 hectare serres, verdeeld in 4 percelen van minimum 5 ha. De terreinen zullen uitgerust zijn met restwarmte van de MIROM. Het warmtenet biedt duurzame voordelen voor de glastuinbouw. Inzonder bij het kweken van tomaten, komkommers & paprika's is het gebruik van warmtenet ideaal".

Alle gronden zijn ondertussen (sinds september) eigendom van de WVI. Binnenkort zal de officiële uitgifte opgestart worden om dan verder met de tuinders het inrichtingsplan/concept rond restwarmte, CO2 levering,… verder uit te werken.

 

Professionele serre voor tuinbouwproductie op het dak van REO

Daarnaast is de Reo-Veiling samen met Inagro en de provincie West-Vlaanderen bezig met een pilootproject voor de realisatie van een professionele serre voor tuinbouwproductie op het dak van de logistieke loods, een gevelserre en bijhorende onthaalruimtes.

Schepen Marc Vanwalleghem: "In die nieuwe serre zal onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten en hij zal tevens dienen als ontmoetingscentrum voor het brede publiek, de telers en de onderzoekers.
Dit wordt een mooi voorbeeld van hoe zuinig met grond en energie kan worden omgesprongen en we tonen stadslandbouw in een professionele setting"

Dit project zit nog in opstart-fase waar momenteel enkel de voormelde partijen bij betrokken zijn. Vanuit dit PilootProject Productief Landschap (PPPL) werd al een regisseur (Maatontwerpers) aangeduid die het project helpt begeleiden.  Momenteel is een ontwerpenwedstrijd voor de kandiderende ontwerpers lopende.