Naar aanleiding van de heraanleg van Park van de Walle moeten de eenden die zich daar bevinden, verhuizen naar een nieuwe locatie. Aanstaande maandag, 27 maart 2017, zal de Groendienst van Stad Roeselare de eenden vangen en terug loslaten in het stadspark.

Reeds geruime tijd vertoeft er in Park van de Walle een teveel aan eenden. Ze verplaatsen zich in de omgeving van het Spillebad waardoor ze een groter risico lopen om aangereden te worden. Het grote aantal eenden vergroot ook de kans op verzuring van de vijver in het park. Bovendien worden ze door goedbedoelende parkbezoekers overmatig gevoederd, wat de overlast van ongedierte in de hand kan werken.

De heraanleg van Park van de Walle vormt de ideale gelegenheid om de eenden naar een nieuwe locatie te brengen. De eenden zorgen namelijk ook voor wat hinder tijdens deze heraanleg. De eenden eten van de pas aangeplante beplanting en verhinderen de afwerking van de vijver. Bovendien zorgen zij ervoor dat het gazon niet deftig kan worden ingezaaid en afgewerkt.

Om dit te voorkomen zullen medewerkers van de Groendienst de eenden maandag op een diervriendelijke manier vangen en terug loslaten in het stadspark. Daar is ook een vijver waar de eenden kunnen ronddobberen en voldoende eten kunnen vinden.

"We zijn ervan overtuigd dat de omgeving van Grote Bassin en het stadspark een omgeving is waar deze dieren beter kunnen gedijen", besluit Filiep Bouckenooghe, schepen voor leefmilieu & dierenwelzijn.