CD&V Kamerlid Nathalie Muylle is niet akkoord met het voorstel van Minister De Block om enkel Masters toe te laten om een erkenning te bekomen tot psychotherapeut.

“Er wordt gezegd dat momenteel geen vooropleiding nodig is. Dit is totaal onwaar. Zo moeten ze na hun bachelordiploma een brugopleiding volgen en 4 jaar psychotherapie", aldus kamerlid Nathalie Muylle.

"Dit komt op ministens acht jaar scholing om als psychotherapeut erkend te worden. Dit nog onvoldoende vinden kan voor ons echt niet. De minister verwijst naar een advies van de Hoge gezondheidsraad van 10 jaar oud. Het werkveld is sterk geëvolueerd. Intussen hebben wij veel werk verzet, hebben wij gesprekken gehad met het terrein en hebben wij gezien dat het instellen van een Master niet strookt met het terrein".

Deze morgen vond een stevige discussie plaats in de commissie Volksgezondheid n.a.v. een gedachtewisseling over de verdere uitvoering van de wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (wet Muylle genoemd). Voor deze wet, die de erkenning regelt van de geestelijke gezondheidsberoepen, kon om het even wie zich psychotherapeut noemen.   Daar is een einde aan gesteld. Psychotherapeuten worden autonome zorgverstrekkers, naast artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Zij krijgen een machtiging om hun werk uit te voeren zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Zo moeten ze na hun bachelordiploma een brugopleiding volgen en 4 jaar psychotherapie.

Nathalie Muylle uitte verder twee bezorgheden.

  1. Voor CD&V is het belangrijk dat de vele mensen, naast artsen en psychologen, die nu werken en heel wat ervaring hebben, gehonoreerd worden in het werk dat zij dagelijks verrichten.

  2. Ten tweede blijven wij staan achter het veilig en kwalitatief kader dat in de wet verankerd zit. Het kan niet dat er voor bachelors geen plaats meer is. Deze mensen moeten een toekomstperspectief hebben binnen het werkveld als erkend beroep.

"Het is inderdaad een kaderwet, uiteraard zijn wij akkoord met technische wijzigingen, maar dit gaat de geest van de wet voorbij", aldus Nathalie Muylle