Vandaag is het de Dag van de mantelzorg: vaak ongezien zorgen veel mensen voor een zorgbehoevende uit hun familie of hun omgeving. Stille krachten, Sterke krachten. Vandaag worden de mantelzorgers op diverse plaatsen in de bloemetjes gezet.

CD&V Roeselare zegt ook oprecht dankjewel aan alle mantelzorgers voor die warme zorgen.

Mantelzorgers zullen binnenkort een ‘mantelzorgverzekering’ voor lichamelijke ongevallen of schade aan medische toestellen kunnen afsluiten. Dit wordt mogelijk nadat Minister van Werk en Economie Kris Peeters de afgelopen maanden intens overleg heeft gepleegd met de verzekeringssector. Verschillende verzekeringsondernemingen (KBC Verzekeringen, Belfius Insurance en Ethias Verzekeringen) hebben nu op vraag van minister van Werk en Economie Kris Peeters een polis mantelzorgverzekering opgesteld ten behoeve van de mantelzorgers en de zorgbehoevende.Zorg verzekerd, maar wie verzekert de mantelzorger?

Een mantelzorger oefent verschillende taken uit zoals verzorging, emotionele steun geven, contact leggen met artsen en ziekenhuizen, de administratie bijhouden en zoveel meer. Tijdens de uitoefening van dit maatschappelijk engagement kunnen zich een aantal ongelukken voordoen, waar de helper of de geholpene op heden zelf voor moeten opdraaien. Bij een aantal van deze gebeurlijke ongevallen in het kader van mantelzorg, zal de familiale verzekering tussenkomen, althans wanneer de geholpene geen direct familielid is. Deze familiale verzekering is echter niet verplicht en dekt verre van het totale pakket van problemen die zich kunnen voordoen in het kader van mantelzorgers.

Vanuit het veld is er een grote vraag om zich tegen dergelijke risico’s te kunnen verzekeren, zowel voor de lichamelijke ongevallen als voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Echter, via de private markt blijkt het zeer moeilijk om een verzekering op maat te vinden die ook nog betaalbaar is. De risico’s zijn immers moeilijk in te schatten en de noden zijn zeer specifiek voor deze welbepaalde sector. De verzekering dekt de aansprakelijkheid, de lichamelijke schade, en schade aan de toestellen die in het kader van de mantelzorg worden gebruikt. Ook rechtsbijstandverzekering wordt in het pakket aangeboden. De voorwaarde om zich te kunnen aansluiten bij deze mantelzorgverzekering is een eenvoudige aanmelding als mantelzorger bij één van de zeven mantelzorgorganisaties in België.

Initiatief Kris Peeters

“Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg willen we nog eens expliciet onze uitdrukkelijke waardering voor mantelzorgers uitspreken. Hun engagement is onmisbaar in een warme samenleving, en zij verdienen alle steun en omkadering. Daarom voerde ik overleg over de invoering van een verzekering voor mantelzorgers. Immers, lichamelijke ongevallen bij de hulpbehoevende persoon of de helper die gebeuren bij de uitvoering van mantelzorg, konden tot op vandaag zeer moeilijk verzekerd worden. Dat wordt nu wél mogelijk. Ik zal dit nu verder bespreken met de mantelzorgorganisaties”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

De afgelopen maanden pleegde Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters uitgebreid overleg met de verzekeringssector omtrent het aanbieden van een pakketverzekering voor mantelzorgers. De risico’s verbonden aan mantelzorg – zoals lichamelijke ongevallen bij de mantelzorger of bij de hulpbehoevende, maar ook schade aan bijvoorbeeld medische toestellen door foutief gebruik bij de mantelzorg – zijn tot op heden immers moeilijker verzekerbaar. In het verleden hadden de erkende mantelzorgorganisaties hierover reeds contacten met de verzekeringssector. Een concrete oplossing bleef echter uit.

Hoe het soms loopt

Wanneer de helper een rugletsel oploopt bij het verzorgen van de geholpene, of wanneer hij per ongeluk schade aanricht aan de dure medische apparatuur die de geholpene nodig heeft, zal de verzekering vandaag niet altijd tussenkomen. Bovendien zijn de uitsluitingsvoorwaarden, franchise en dekkingsbedragen in iedere familiale anders.

Als Minister van Economie trad Kris Peeters daarom op om de verzekerbaarheid van deze risico’s te vergemakkelijken. Verschillende verzekeringsmaatschappijen tonen zich nu bereid om een aangepaste polis op de markt te brengen. Via de betaling van een premie, zouden lichamelijke ongevallen en schade aan onder meer medische toestellen, voortaan verzekerd kunnen worden. Ook rechtsbijstandverzekering wordt in het pakket aangeboden. De voorwaarde om zich te kunnen aansluiten bij deze mantelzorgverzekering is een eenvoudige aanmelding als mantelzorger bij één van de zeven mantelzorgorganisaties in België.

Minister van Economie Kris Peeters zal dit aanbod voorleggen aan de mantelzorgorganisaties, die halfweg juli worden ontvangen op zijn Kabinet. De erkende mantelzorgorganisaties zullen zich kunnen scharen achter deze mantelzorgverzekering, en eventueel voordelige premies aanbieden aan de bij hen geregistreerde mantelzorgers. “Verschillende verzekeraars tonen zich bereid om op korte termijn een aangepaste polis op de markt te brengen. Afhankelijk van het aantal mantelzorgers die een dergelijke polis zouden onderschrijven, kan de premie laag worden gehouden”, besluit Minister van Werk en Economie Kris Peeters.