Op de vooravond van de internationale vrouwendag deden de dames van Vrouw & Maatschappij Roeselare symbolisch de das om. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds aan mannen voorbehouden.

Onder leiding van Kamerlid Nathalie Muylle trokken de Roeselaarse CD&V-Vrouwen naar Delhaize:  één van de bedrijven die het wél goed doen en op de goede weg zijn. Symbolisch steekt men dan ook de duim omhoog om de gepaste erkenning te geven. Bij Delhaize zetelen 9,2% meer vrouwen in de raad van bestuur dan in 2012, nu bereikt men 27%. Goed op weg om in 2017 het quotum te halen.

Symbolisch werden daarna alle dassen geknipt om te onderlijnen dat er nog véél werk aan de winkel is om méér vrouwen in de raden van bestuur van grote bedrijven te krijgen.

Jannick De Poorter voorzitster Vrouw & Maatschappij Roeselare: "Tot die conclusie kwamen we opnieuw na een uitgebreid onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. We onderzochten het percentage vrouwen in de raden van bestuur en de directiecomités van de bedrijven uit de Bel20. Sinds 2011 zijn beursgenoteerde bedrijven namelijk verplicht om, tegen 2017, 1/3 vrouwen in hun raden van bestuur te laten zetelen. Toch wordt er tot dusver amper vooruitgang geboekt, zo bleek uit dit onderzoek."

Deze bevindingen willen we op een originele manier aan het grote publiek tonen. Dit doen we aan de hand van onze eigenste ‘Belle 20’. De Belle 20 is een fictieve genderindex, waarbij de bedrijven uit de Bel20 niet beoordeeld worden volgens hun aandelenkoers, maar naargelang het aantal vrouwen dat zij laten zetelen in hun raad van bestuur, de vooruitgang die zij boeken op vlak van gendergelijkheid, en de maatregelen die zij nemen om een vrouw- en gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Onder leiding van Kamerlid Nathalie Muylle trokken de Roeselaarse CD&V-Vrouwen naar Delhaize:  één van de bedrijven die het wél goed doen en op de goede weg zijn. Symbolisch steekt men dan ook de duim omhoog om de gepaste erkenning te geven. Bij Delhaize zetelen 9,2% meer vrouwen in de raad van bestuur dan in 2012. Ook andere bedrijven hebben minstens 20% vrouwen in hun raad van bestuur. Dit zijn de bedrijven in kwestie Ageas,  Belgacom , Delhaize, Elia, GDF Suez, Solvay, UCB en Umicore.

Jammer genoeg zijn zij nog steeds de uitzondering & zijn er nog steeds veel zwakke spelers op de markt waar vrouwen fel ondervertegenwoordigd zijn. Zwakke spelers zijn de bedrijven die geen 20% vrouwen halen en zelfs onder het gemiddelde van 17,7% vrouwen in de Raad van Bestuur zitten.

Je kan deze Belle20- lijst raadplegen op
http://www.vrouwenmaatschappij.be/belle20/Belle20Index.html