De vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij was gisteren op de 'Cravattendag' op bezoek bij de Roeselaarse politie. Net als de afgelopen jaren organiseert Vrouw & Maatschappij Roeselare de Cravattendag in onze stad.

De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden. Dit blijkt ook bij de politie het geval te zijn.

"Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in onze maatschappij", zegt voorzitster Sharon Linclau.  Om deze situatie in de lokale politiezones in kaart te brengen bracht V&M Roeselare op 8 april 2016 een bezoek aan het lokale politiegebouw.

Roeselaarse politie : niet de slechtste van de klas

 "De Roeselaarse politie is zéker niet de slechtste van de klas. Ongeveer 36 procent van de personeelsleden van de politiezone RIHO zijn vrouwen. We brengen vandaag dus een positief verhaal, die verder de nodige aandacht zal vragen", aldus voorzitster Sharon Linclau. We zullen daarom bij het nemen van onze jaarlijkse cravattenfoto in Roeselare de duimen omhoog houden", zegt Sharon.

35 leden van Vrouw en Maatschappij brachten gisteren een bezoek aan het politiebureel in de Kwadestraat. Ze kregen er een rondleiding gevolgd door een voordracht. "De korpschef is bereid om een heleboel aanpassingen door te voeren waardoor het op de werkvloer een stuk vrouwvriendelijker zal worden. "Vrouwelijke politieagenten moeten afgescheiden kleedkamers, wc's en douches kunnen gebruiken. De uniformen kunnen daarnaast ook een stuk vrouwvriendelijker" besluit Sharon.

Op de avond van de Cravattendag werd tot slot een charter voor gelijke kansen ondertekend door korpschef Curd Neirynck. Dikke pluim voor ons politiekorps, dat duidelijk inzet op meer vrouwvriendelijkheid!