Na het paasbouwverlof krijgt het centrum van Beveren een make-over.

Schepen Griet Coppé: "Met dit project zal het centrum vergroenen, toegankelijker zijn voor alle (weg)gebruikers en de identiteit van Beveren versterken. De uitvoering van dit project zal in verschillende fasen gebeuren. Een opwaardering onder de vorm van een groener en frissere dorpskern kadert meteen ook in de visie van de stad waarbij wordt ingezet op een aantrekkelijk en groener Roeselare".

Beleef Beveren

Met de opwaardering van het centrum van Beveren, wil het stadsbestuur van Roeselare ruimte creëren voor belevingsgroen en de dorpskern toegankelijker maken voor elke weggebruiker. Dit gaan we doen door de beschikbare ruimte optimaal in te vullen om zo tot een aangenaam leefbeeld te komen.

Momenteel is het plein tussen de kerk en de Beversesteenweg volledig verhard. Stad Roeselare wil de kern van Beveren op een duurzame manier vergroenen. De huidige bomen blijven behouden en zullen gezelschap krijgen van enkele nieuwe, in combinatie met andere verticale beplanting. Daarnaast wordt er een variatie aan lage beplanting voorzien.

Een tweede aspect is de toegankelijkheid van de dorpskern. Hierbij is zeker aandacht voor de zwakke weggebruiker! Brede, obstakelvrije wandelzones zijn hier een voorbeeld van. Voor mensen met een visuele beperking worden er verschillende ankerpunten ingebouwd.

Vlot begaanbare en bereikbaar dorpskern

De huidige wegen in het centrum van Beveren bestaan uit gekleurd printbeton. Doordat de beton niet in de massa was gekleurd, is de wegenis door de jaren heen sterk verkleurd en verweerd. Daarom zal het printbeton vervangen worden door een nieuwe en duurzame laag asfalt.

De aanleg van de wandel- en groenzones zullen gefaseerd aangepakt worden, zodat de aanleg hiervan naadloos op elkaar aansluit en de hinder beperkt blijft. Ook het aantal parkeergelegenheden wijzigt niet en de locaties blijven behouden. Op verschillende plaatsen in de dorpskern worden extra fietsenstallingen voorzien.

Een frisser, groener en toegankelijker centrum van Beveren zal zeker een meerwaarde zijn voor de aanwezige horecazaken én de jaarlijkse kermis in Beveren!

  • Bebloeming & stadsverfraaiing