Huidig schepen Tom Vandenkendelaere besliste onlangs dat hij, als Kris Peeters het Europees Parlement verlaat voor de Europese Investeringsbank zoals hij aankondigde, de vrijgekomen zetel zal opnemen. Hij bood daarom ook zijn ontslag aan als CEO van Belgapom, een functie die hij vanaf 1 januari zou opnemen. Verwacht wordt dat rond de jaarwisseling Tom zijn zetel zal opnemen in Brussel.

Tom Vandenkendelaere: "Life is what happens to you while you are busy making other plans” sprak John Lennon destijds. Ik was heel graag CEO van Belgapom geworden, maar ik word geroepen om een andere, eveneens belangrijke opdracht opnieuw op te pikken. Dit mandaat is onverenigbaar met mijn rol bij Belgapom. De keuze die ik daardoor diende te maken, was erg moeilijk, maar ik maakte ze in eer en geweten. Het is een unieke kans die ik wil grijpen.’

Afdelingsvoorzitter Sander Braeye is opgetogen: ‘We zijn trots dat één van de 12 Vlaamse Europarlementsleden straks weer een Roeselarenaar zal zijn. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk Europa is voor ons als burgers en voor onze vele bedrijven hier in de streek. We wensen Tom alle succes toe in zijn mandaat.’

  • Europa