Maandagavond 7 januari 2019 vond in het Roeselaarse Stadhuis de eedaflegging plaats van 39 nieuwe gemeenteraadsleden,
waarvan 18 CD&V-vertegenwoordigers.

"‘We zijn enthousiast, gedreven en trots om met een vernieuwde, vervrouwelijkte en verjongde ploeg Roeselare de volgende jaren verder vorm te geven,’ stelt CD&V-voorzitster Jannick De Poorter.

Schepenen Nathalie Muylle, Griet Coppé, José Debels, Marc Vanwalleghem, Dirk Lievens en Bart Wenes, die
als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt toegevoegd aan het schepencollege, zijn
er klaar voor.

‘De 8 krachtlijnen voor 8800 die we enkele weken geleden voorstelden, worden nu verder uitgewerkt in een becijferd bestuursakkoord, waarover we de volgende weken ook nader in overleg gaan met diverse Roeselaarse stakeholders,’ stelt burgemeester Kris Declercq. ‘Meer dan ooit willen we tonen dat ‘oltegoare’ een werkwoord is, en onze krachtlijnen vertalen in het ‘Vooruitplan’, een betrokken beleid dicht bij de Roeselarenaar, met de nadruk op leefkwaliteit voor elke inwoner van onze stad. Deze stadscoalitie heeft daarvoor een sterke inhoudelijke en menselijke cohesie.’

CD&V Roeselare wil ook in de volgende jaren investeren in verdere vernieuwing en verjonging van de
bestuursploeg.

Zo worden naast Rina Arteel, ook Jannick De Poorter, Margot Wybo, Sofie Stragier en
Stephanie Davidts voorgedragen voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

  • Vanaf 01.01.2021 treedt Tom Vandenkendelaere toe als schepen,
    in opvolging van schepen Henk Kindt (Sp.a & de Vernieuwers).
  • Halverwege de legislatuur geven schepenen Coppé, Vanwalleghem en Lievens de fakkel door aan Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel en Stefaan Van Coillie; de specifieke bevoegdheden worden op het ogenblik van de opvolging nader bepaald.

    Tegelijk treden op dat ogenblik ook Margot Wybo, Greet Verhelle, Sander Braeye en Thomas Witdouck aan als nieuwe raadsleden.
  • Schepen Debels wordt op 01.09.2023 opgevolgd door gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (Open vld).

‘We wensen alle raadsleden een succesvol engagement in de vernieuwde gemeenteraad om samen onze stad een
mooie toekomst te verzekeren.’

CD&V Roeselare
Jannick De Poorter, Voorzitster
Kris Declercq, Burgemeester

BEVOEGDHEDEN  SCHEPENEN

De taken van het schepencollege worden verdeeld zodat iedere schepen een aantal bevoegdheden heeft om zich ten volle voor in te zetten.

Burgemeester
Kris Declercq (CD&V)
- Algemeen stedenbeleid
- Ondernemen
- Veiligheid
- Bestuurszaken
- Communicatie en Stadsmarketing
- Smart City
- Wijkenbeleid en participatie

Schepenen
Nathalie Muylle (CD&V)
- Omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling
- Onderwijs
- Patrimonium
- Wijkhuizen

Michèle Hostekint (Sp.a & de Vernieuwers)
- Natuur & Bos
- Wonen
- Klimaat en Duurzaamheid
- Gezondheids- en Armoedebeleid
- Diversiteit & Gelijke Kansen
- Integratie

Griet Coppé (CD&V)
- Projecten openbaar domein en mobiliteit
- Toegankelijkheid
- ICT

José Debels (CD&V)
- Sport en sportinfrastructuur
- Sociale economie en werk
- Vrijwilligersbeleid
- Feesten en evenementen
- Facilitair en sitebeheer
- KOERS. Museum van de Wielersport

Marc Vanwalleghem (CD&V)
- Land- en tuinbouw
- Ruimtelijk planningsproces
- Onderhoud openbaar domein
- Bebloeming en netheid
- Waterhuishouding
- Dierenwelzijn
- Burgerzaken en begraafplaatsen

Dirk Lievens (CD&V)
- Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur
- Jeugd en jeugdinfrastructuur
- Toerisme
- Archief
- Vaderlandslievende verenigingen
- Kerkfabrieken

Henk Kindt (Sp.a & de Vernieuwers)
- Financiën
- Personeel en organisatie
- Dienstverlening
- Noord-Zuid

Bart Wenes (CD&V)
- Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
- OCMW-beleid/Welzijnshuis
- Seniorenbeleid
- Zorgbedrijf

Wissels in de loop van de legislatuur
Vanaf 01.01.2021
Henk Kindt wordt opgevolgd door Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Vanaf 01.01.2022
De schepenen Griet Coppé, Marc Vanwalleghem en Dirk Lievens worden opgevolgd.

Vanaf 01.09.2023
José Debels wordt opgevolgd door Piet Delrue (Open Vld), die de bevoegdheden van
schepen Debels overneemt, aangevuld met Wijkenbeleid en Participatie en de 1788-
dienstverlening.

Piet Delrue wordt als voorzitter van de gemeenteraad opgevolgd door Lieselot De
Decker (Open Vld)