2011 werd door de Europese Unie uitgeroepen tot het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk ter bevordering van actief burgerschap. Doelstelling van het Europees Jaar 2011 is onder meer het aanmoedigen en ondersteunen van lokale besturen bij hun inspanningen om in de samenleving gunstige voorwaarden voor vrijwilligerswerk te scheppen en de zichtbaarheid ervan te vergroten.

Vrijwilligerswerk in het OCMW

Met jaarlijks meer dan 500 geëngageerde vrijwilligers is het OCMW Roeselare allicht één van de grotere organisaties die actief beroep doet op het vrijwilligerswerk in onze stad. Ook de CD&V-fractie in het OCMW Roeselare is fundamenteel overtuigd van de immense meerwaarde van haar vele vrijwilligers in de sociale dienstverlening, de thuiszorg, de residentiële ouderenzorg en de hulpverlening, enz.

CD&V-fractie bedankt vrijwilligers

Vanuit die overtuiging wil de CD&V-fractie tijdens de Week van het Vrijwilligerswerk dan ook heel actief haar dankbaarheid en respect betuigen ten aanzien van de OCMW-vrijwilligers. Vandaag trok de CD&V-fractie naar het Eco-Café van de Kringwinkel – Désiré Mergaertstraat 15 – om er de vrijwilligers van vzw De Graancirkel in de bloemetjes te zetten.