Tijdens de gemeenteraad  toonde CD&V-gemeenteraadslid Caroline Martens zich als grote voorstander van de organisatie van een EHBO-cursus per wijk.

“Ik denk dat volwassenen baat zouden hebben bij een cursus basis-EHBO: reanimeren al dan niet gekoppeld aan AED-gebruik, vaststellen van levensgevaarlijke situaties en toedienen van de eerste zorgen. Is het mogelijk dat Roeselare hierbij een voortrekkersrol zou kunnen spelen door bijvoorbeeld per wijk enkele avonden een basiscursus-EHBO te organiseren om een zo breed mogelijke groep mensen te kunnen bereiken?”

Momenteel zet het stadsbestuur in Roeselare zich nu vooral in op het plaatsen van AED-toestellen. We hebben er al negen en er komen er nog 15 bij. Naar aanleiding daarvan organiseren we een AED- en EHBO-opleiding. Maar dit zal uitgebreid worden naatrmate ook de andere AED-toestellen worden geplaatst.  

  • Gezondheid & welzijn
  • Volksgezondheid