Met de campagne 'Nederlands leren? Samen proberen!' wil de stad Roeselare anderstaligen helpen om onze taal te spreken en in te oefenen. De stad krijgt financiële steun van de Vlaamse overheid om oefenkansen te creëren voor anderstaligen die Nederlands leren.

Dat resulteert in de campagne 'Nederlands leren? Samen proberen!' die volgende week van start gaat.

Een taal leer je immers niet alleen op de schoolbanken. De dagelijkse gesprekken met buren, diensten of in winkels zijn even belangrijk om het Nederlands onder de knie te krijgen. In de praktijk schakelt een Vlaming, die fier is op zijn talenkennis, echter al snel over op het Frans of Engels als hij geconfronteerd wordt met iemand die onze taal (nog) niet goed beheerst. Zo beperken we eigenlijk de oefenkansen van anderstaligen.

Met de medewerking van Unizo en een twintigtal handelszaken en organisaties wordt daar van 14 tot 20 oktober, tijdens de Week van de Anderstalige Klant, extra aandacht voor gevraagd. Anderstaligen krijgen een stempelkaart en één stempel per Nederlandstalig gesprek. Een volle kaart levert een gadget op.

Die wedstrijd loopt nog tot eind februari. Meer info op : www.nederlandslerensamenproberen.be