De stad Roeselare heeft de ambitie om het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen te zijn. In het voorjaar van 2016 gaat de stad daarom over tot een aanpassing van de Grote Markt, met aandacht voor bredere terrassen, meer groenelementen en meer speelsheid. De Grote Markt wordt een rustpunt in de stad, waar je alle ruimte hebt om elkaar te ontmoeten, al dan niet tussen het shoppen door.

In het voorjaar van 2015 werd reeds een eerste beweging gerealiseerd. De terrasjes aan de Oostzijde van de Markt  waren afgelopen omer bjzonder succesvol. Nu komt de rest van de markt aan de beurt. Nu komt ook de westelijke zijde (kant van oa Leonidas, Matuvu, Bellis,..) en de Noordzijde (kant met o.a.  Noenkeltjes, Huyze Desmet...) aan de beurt. Het huidige niet-gebruikte stukje weg (de “banaan”) wordt geïntegreerd en er wordt een fietsverbinding aangelegd.

Tegen 18 april, de start van het nieuwe terrasjesseizoen, zal de terraszone aan de west- en noordzijde van de Grote Markt verdubbeld zijn in oppervlakte. De werken starten op 13 januari en zullen heel wat hinder veroorzaken.

Klik op de kaart hierboven om ze groter te bekijken

De Grote Markt krijgt bredere terrassen en meer groen, zodat het plein een rustpunt wordt waar ontmoeting centraal staat. "Maar dat betekent eerst een aantal wegenwerken in het hartje van onze stad", zegt schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V). "We moeten even door de zure appel bijten om op 18 april te kunnen toasten op het nieuwe terrasseizoen."

Griet Coppé vervolgt: "De nieuwe terrassen worden mogelijk door de rijweg te verleggen. De zelden gebruikte 'banaan' die het verkeer in twee stroken opsplitst verdwijnt. Voorts komen er ook meer fietsenstallingen, zitbanken, een breder trottoir, moderne straatverlichting en meer groen. De terrassen worden afgeboord met groen en er komt een brede voetgangerszone".

Schepen van Lokale Economie Kris Declercq (CD&V): "Tegen halverwege april zou het eerste glas gedronken kunnen worden op de nieuwe terrassen. De heraanleg van de Grote Markt past in het kernplan 'vijftig krachtlijnen om het economisch weefsel van Roeselare te versterken'.

Dergelijke ingrijpende aanpassingen in het hart van de stad zijn allesbehalve evident. Daarom worden de werken in fases opgesplitst.

 • Van 13 tot 22 januari gaat de eerste fase van start met nutswerken vanaf de Patersstraat tot aan de Sint-Michielskerk. Tot 2 februari wordt er dan aan het stuk tussen de Sint-Michielskerk en de Manestraat gewerkt en in een derde fase komt het kruispunt van de Manestraat, de Noordstraat en de Ooststraat aan bod, tot aan Hema.
 • De wegenwerken en de bouw van de terrassen starten op 2 maart en duren tot 15 april. Telkens zullen er omleidingen zijn.

De parkeerplaatsen op de Grote Markt zullen de hele tijd beschikbaar blijven en er zijn geen gevolgen voor evenementen zoals carnaval en Dwars door Vlaanderen. Ook de dinsdagmarkt blijft gewoon doorgaan op het vertrouwde plein.

Tijdens de werken kunnen voetgangers en fietsers wel door aan de werfzone via een afgebakende zone. Motorfietsen, auto's en vrachtwagens volgen de voorziene omleiding

 • ·         uitbreiding terraszones aan westelijke en noordelijke kant
 • ·         opwaardering van de taxiweg (‘de banaan’)
 • ·         volledig aanpassen van de materialen
 • ·         aanleg van groenomrandingen als zitelementen
 • ·         uitwerking van een brede voetgangerszone
 • ·         plaatsen van hedendaagse straatverlichting

NUTSVOORZIENINGEN VERBETERD & GERENNOVEERD

Nutsmaatschappijen Eandis en De Watergroep maken van de werken gebruik om oude leidingen en kabels te saneren en te vervangen en de waterleidingen te renoveren. Alle nodige werken worden zo optimaal gecombineerd.

Meer info op www.roeselarebereikbaar.be/grote-markt.

NUTSWERKEN

 • Fase 1 vanaf Patersstraat tot Sint-Michielskerkvan 13 t/m 22 januari
 • Fase 2 vanaf Sint-Michielskerk tot aan de Manestraatvan 25 januari t/m 2 februari
 • Fase 3 dwarsing Manestraat en Noordstraat enzone Ooststraat tot Hema van 3 t/m 10 februari 2016

CIRCULATIEPLAN VERKEER TIOJDENS FASE 1A
van 13 tot 17 januari 2016

Klik op de kaart hierboven om ze groter te bekijken

CIRCULATIEPLAN VERKEER TIJDENS FASE 1B
van 18 tot 22 januari 2016


Klik op de kaart hierboven om ze groter te bekijken