Stad Roeselare is volop bezig met het uitrollen van het 'Bordurenplan Rumbeke'. Dit plan heeft als doel om het centrum van Rumbeke een stuk toegankelijker te maken voor minder mobiele mensen , mensen met een rollator en ouders met kinderwagens. Dit zal gebeuren door de stoepranden te verlagen en de voetpaden te effenen. Niet alleen de stoepranden worden daarvoor verlaagd, de voetpaden zelf worden ook effen gemaakt.

Het opmaken van dit bordurenplan gebeurde in samenspraak met de bewoners en directies van woonzorgcentra en andere hulpverleningsorganisaties uit Rumbeke. Het bordurenplan zorgt er dus voor dat de voetpaden toegankelijker zijn voor ouderen, rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en ouders met kinderwagens.

Het uitrollen van het bordurenplan vergt geen grote, ingrijpende werken die het stadsbeeld veranderen, maar wel kleine werken die een deel van Rumbeke toegankelijker maken.

Eerste ingrepen zijn reeds gebeurd

De stadsdiensten zijn reeds gestart met het verlagen van de stoepranden in de omgeving van scholen en woonzorgcentra. Zo werd reeds de stoeprand aan het zebrapad in de Rumbeeksesteenweg, ter hoogte van het kruispunt aan school De Verrekijker, aangepakt. In diezelfde straat, vlak voor het Kerkplein, realiseerden we vorige week ook een naadloze overgang.

Schepen van mobiliteit Griet Coppé : “Zo werd de stoeprand aan het zebrapad in de Rumbeeksesteenweg, ter hoogte van het kruispunt aan school De Verrekijker, aangepakt. In diezelfde straat, vlak voor het Kerkplein, realiseerden we vorige week ook een naadloze overgang. Ondertussen controleren we de voetpaden en herstellen we deze waar nodig.”

Ondertussen controleren we de voetpaden en herstellen we deze waar nodig. Tenslotte zal het stadsbestuur, samen met de woonzorgcentra, enkele strategische locaties bepalen waar zitbanken kunnen komen. Die zitbanken zullen welgekomen rustplaatsen zijn voor zowel minder mobiele mensen als voor iedereen die even wil uitblazen.

Al deze werken in het centrum van Rumbeke zullen tegen de zomervakantie afgerond zijn.

  • Zorg
  • Mobiliteit & openbaar vervoer