Sinds deze week kan je terecht in een tijdelijke mobiele bewegingstuin op het speelterrein aan de Pieter Breughelstraat in Roeselare (Rumbeke). Zes weken lang kun je de outdoor fitnesstoestellen uitproberen.

Deze tijdelijke mobiele bewegingstuin trekt naar verschillende locaties in Roeselare en deelgemeenten. Zes weken lang kan je er de outdoor fitnesstoestellen uitproberen.

Het speelterrein aan de Pieter Breughelstraat in Rumbeke was het decor voor het startmoment waar schepen José Debels & Michele Hostekint het project hebben toegelicht.

Schepen José Debels : "Van april tot september trekt een mobiele beweegtuin door de stad om inwoners aan te sporen meer te bewegen. Initiatiefnemers zijn Logo Midden West-Vlaanderen, Buurtsport, de dienst Wijkwerking, de Jeugddienst, de Sportdienst en het Sociaal Huis welwel".

De mobiele bewegingstuin blijft nu 6 weken op Wervickhove en daarna wordt verplaatst de bewegingstuin zich naar de forenzenparking aan station. Vervolgens naar Krottegem en daarna naar Beveren (wijk verzonken kasteel). Dit telkens voor 6 weken. Daarna wordt gekozen voor een vaste locatie.

José Debels : "Beweeg je wijk" is de enthousiaste reactie van Stad Roeselare op de projectoproep ‘Liever Actiever’ van ViGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). Het doel was het uitwerken van een uniek, vernieuwend concept dat de inwoners van de stad aanzet tot meer bewegen".

Beweeg je ook mee?

 •  Een mobiele beweegtuin neemt telkens gedurende 6 weken 4 verschillende locaties in.
 •  De eerste mobiele beweegtuin staat vanaf 14 april in Wervickhove op het speelplein aan het einde van de Pieter Breugelstraat.
 •  Daarna komen nog 3 andere wijken aan de beurt die geopend worden op 26 mei, 7 juli en 18 augustus. In de dagen vóór de installatie wordt de bewegingstuin aangekondigd met een bord in de wijk, een uitnodiging in de brievenbus van de wijkbewoners en bewegwijzering op straat.

Eénmaal per week zorgt Buurtsport voor begeleiding aan de toestellen. Nadien krijgen de deelnemers nog wat informatie over verschillende gezondheidsthema’s.

Wie liever alleen beweegt, kan de instructiekaart aan de toestellen raadplegen. Ze vertellen hoe het toestel op een juiste manier te gebruiken.

 • Slechts 36% van de bevolking van 15 jaar en ouder besteedt minstens 30 minuten per dag aan (minstens matige) lichaamsbeweging, wat de minimum aanbeveling is.
 • Daarnaast oefent 28% van de bevolking van 15 jaar en ouder geen lichaamsbeweging in de vrije tijd uit, waardoor ze een gezondheidsrisico loopt.
 • Mannen zijn actiever dan vrouwen.
 • Mensen worden minder actief met het ouder worden, zeker vanaf 75 jaar.
 • Lager opgeleiden zijn een risicogroep voor wat lichaamsbeweging betreft.
 • In het Vlaams Gewest wordt er het meest aan lichaamsbeweging gedaan.
 • Sinds 1997 is de situatie met betrekking tot lichaamsbeweging er niet op vooruit gegaan, en toch zeker niet de laatste 5 jaar.
 • Het promoten van lichaamsbeweging moet dus een prioriteit blijven.

Hoeveel moeten we bewegen?

In de praktijk  zijn enkele richtlijnen beschikbaar om aan voldoende fysieke activiteit te doen.

Voor een volwassene betekent dit:

 • ofwel 10.000 stappen per dag zetten.
 • ofwel dagelijks minstens een half uur bewegen met een matige fysieke inspanning. Dit is een inspanning waarbij je iets dieper en sneller gaat ademhalen.
 • ofwel 3 dagen per week minstens 20 minuten intens bewegen.

Voor ouderen raadt de World Health Organisation aan dit aan te vullen met oefeningen die de flexibiliteit, het evenwicht, de kracht, de uithouding en de coördinatie bevorderen. Dat vermindert ook het risico op vallen (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).


Kinderen en jongeren zouden minstens 1 uur per dag matig tot intens fysiek actief moeten zijn.

De Vlaamse  gezondheidsdoelstelling voor voeding en beweging werd in 2008 opgesteld en gaat gepaard met een actieplan voor 2009-2015.
‘Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft:

 • tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen met 10 procentpunten.
 • tegen 2015 daalt het percentage personen dat vooral zittend gedrag vertoont met 10 procentpunten.Meer foto's op Facebook: Klik hiervoor meer sfeerfoto's!