Begin november kon je de leerlingen en leerkrachten van Barnum niet in de klassen aantreffen maar kon je hen spotten op weg naar het Bergmolenbos in Rumbeke, een goede 5 kilometer van school. Daar plantten ze met z'n allen 5.000 bomen. Dit kaderde in hun jaarlijkse Franciscusdag.

Een dag waarop op een eigentijdse manier gestalte wordt gegeven aan de visie, de dromen en het geloof van Franciscus die ook de inspiratie vormen voor hun school Barnum.

Dirk Lievens, fractieleider CD&V tijdens de recente gemeenteraad:
"Ik breng vooreerst graag hulde aan de jongeren van Barnum die meebouwen aan het lokale bosleid. Het Bergmolenbos wordt op termijn 135 hectaren groot. Er is ook reeds een domeinbos van 9 hectaren rond de Kleiputten, de mooie fruitboomgaard &  de groei van het geboortebos.  In dit bos zijn er bosgedeelten met specifieke functies zoals het bosgedeelte met een hondenbos, een onthaal en educatief centrum voor landbouw en natuur, een kunst en natuurzone, een open landschap met lichte verbossing."

Dirk Lievens stelde daarna volgende vragen : "We willen van Roeselare een groene en zuurstofrijke stad maken.

Welke stappen worden er concreet gezet qua bosuitbreiding in 2016? 

Schepen Filiep Bouckenooghe antwoordde positief: "Het Agentschap voor Natuur en Bos is onze partner ter zake. We hebben met hen een actieplan stadsrandbossen opgesteld. Komende jaren staan er nog een aantal aanplantingen op het programma. 

Volgens de planning van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn de volgende aanplantingen voorzien in de winter 2016 – 2017:

  • Krommebeekbos: 1,36 ha (aanplantingen van gefragmenteerd struweel onder hoogspanningslijnen)
  • Krommebeekbos: 1.95 ha (bos)
  • Bergmolenbos: 2.47 ha (bos)

"Voor de winter van 2017 – 2018 is er nog een aanplanting van 3,84 ha voorzien voorzien voor het Bergmolenbos", aldus de schepen "Stap per stap wordt in deze bossen extra aanplantingen gedaan."

Dirk Lievens : "Is er in 2016 vooruitgang te zien voor die specifieke functies?"

Schepen Bouckenooghe: "In 2016 zal het ANB een aanbesteding uitschrijven voor de aanleg van paden in functie van een grote fiets-en wandellus in het Bergmolenbos. Ruiterpaden zullen hier eveneens worden in opgenomen. De uitvoering is voorzien voor eind 2016, begin 2017".

Dirk Lievens: Blijft de stad open staan voor dergelijke initiatieven zoals deze school dit nam ?

"Voor het stadsbestuur en het ANB zijn gelijkaardige engagementen zoals deze van Barnum steeds welkom. Ieder engagement zal worden bekeken en afgetoetst of dit kan aansluiten op de bosuitbreidingsacties van het ANB en de stad Roeselare", aldus de schepen

 

Foto: Boomplantactie met de leerlingen van Barnum

Bergmolenbos nu al groter dan het Sterrebos

Even belangrijk is na te gaan op welke manier Stad Roeselare nog grond op deze sites kanverwerven. Het stadsbestuur kijkt uit of er in de toekomst nog mogelijkheden daarvoor zijn. 2016 wordt hierbij een sleutelmoment. Het Bergmolenbos is nu al groter dan het Sterrebos, maar is nog te weinig bekend bij het grote publiek.

Het Bergmolenbos situeert zich tussen de Rijksweg, de Moorseelsesteenweg, de Dadizeleleenstraat en de Meensesteenweg. Het bos is momenteel al drieëntwintig hectare groot en daarmee iets groter dan het Sterrebos dat aan de overkant van de Rijksweg ligt.

Kaartje: overgenomen van nieuwsblad.be

In 2016 zal ANB hier een fiets- en wandellus te maken en ruiterpaden aanleggen wat de recreatiemogelijkheden in het gebied zal vergroten.  Er komt ook meer promotie in 2016 om het Bergmolenbos te promoten.

Dirk Lievens: "We zijn tevreden dat de stad in 2016 haar inspanningen voor de uitbouw van de bossen in Roeselare verder zet. CD&V steunt hierbij de samenwerking met scholen & vereningingen. Want een bos dat we samen aanleggen verbindt mens & milieu nog meer." CD&V wil graag meestappen in de voetsporen van Sint Franciscus .