In 2013 lanceerde de Europese Commissie 309 overtredingsprocedures voor het te laat omzetten van EU-wetgeving, waarvan 23 voor België. Ons land staat hiermee op de vierde laatste plaats na Roemenië. Cyprus kan de slechtste papieren voorleggen met 27 overtredingsprocedures. "De verschillende overheden moeten meer samenwerken," stelt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere in zijn ontwerpadvies.

In het jaarlijks rapport valt op dat het vooral de Europese milieuwetgeving is die te traag door de lidstaten wordt omgezet. Daarover schrijft de milieucommissie van het Europees Parlement een ontwerpadvies. Voor de EVP, de Europese Volkspartij, houdt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) de pen vast.

Vandenkendelaere dringt in het ontwerpadvies aan op meer samenwerking tussen de Europese Commissie, de nationale, regionale en lokale overheden om de Europese wetgeving op een praktische manier om te zetten. "Vaak worden de Europese principes door de lidstaten omgezet, zonder rekening te houden met de concrete gevolgen op lange termijn. Zo besliste men op Europees niveau al in 1979 om wilde vogels te beschermen. Pas nu worden de gevolgen van de stapsgewijze omzetting duidelijk voor de Belgische landbouwers. Sommigen dreigen daardoor zelfs hun bedrijf te moeten stopzetten. Dit was uiteraard niet de bedoeling van Europa. Door beter overleg tussen de niveaus had dit waarschijnlijk kunnen vermeden worden."

Maar niet alleen een samenwerking tussen de verschillende politieke niveaus wordt aangehaald. "Men moet veel korter op de bal spelen," zegt Tom Vandenkendelaere verder. "Het zijn onze eigen ministers die samen met het Europees Parlement de Europese wetgeving vormgeven. Door vroegere consultatie van de betrokken sectoren en andere beslissingsniveaus kunnen onbedoelde gevolgen vermeden worden. Tegelijk effent deze werkwijze het pad naar een vroegere implementering van de Europese regels in ons nationaal recht. België kan ook op dat vlak nog een stuk beter", besluit Vandenkendelaere.