Vanaf 2018 moeten belastingautoriteiten automatisch toegang hebben tot antiwitwasinlichtingen in alle EU-lidstaten. Dit voorstel van de Europese Commissie werd vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), coördinator van het dossier voor de EVP-Fractie, is tevreden met het resultaat: “Deze wetswijziging geeft de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen belastingontduiking. De belastingautoriteiten in élke lidstaat moeten voortaan automatisch toegang krijgen tot de relevante informatie die in het bezit is van de antwitwasautoriteiten."

In het kader van de strijd tegen belastingontduiking wisselen lidstaten informatie uit over de financiële rekeningen van elkaars inwoners. Soms worden zulke rekeningen aangehouden via tussenstructuren. Financiële instellingen zijn dan bij wet verplicht om te achterhalen wie de ultieme begunstigde van de rekening is en dit te rapporteren aan de belastingautoriteit. Maar om te controleren of die doorkijkplicht naar behoren wordt vervuld, hebben belastingautoriteiten toegang nodig tot de info die de financiële instellingen rapporteerden aan de antiwitwasautoriteiten.

"In hoeverre belastingautoriteiten toegang hebben tot informatie verzameld in het kader van de strijd tegen witwas, verschilt erg van land tot land. Nochtans hebben belastingadministraties deze informatie nodig om te controleren of financiële instellingen wel degelijk het rookgordijn van tussenstructuren doorprikken en correct rapporteren over de identiteit van de échte begunstigde van een rekening.”