Het onderzoek dat voorligt werd uitgevoerd in opdracht van de stad Roeselare.

De stad wenste de verdere beleidsplanning in verband met de kinderopvang te baseren op een vraag- en aanbodstudie die een beeld zou schetsen van de toekomstige evoluties, vertrekkend vanuit de actuele situatie. Verder wilde de stad ook een zicht krijgen op de mogelijke beleidsacties en -instrumenten waarbij oog was

voor vernieuwende initiatieven, voor de rol van de stad als aanbieder en/of regisseur en voor de financiële implicaties van de verschillende voorgestelde pistes.