Mensen met schulden bij bedrijven of organisaties zien heel vaak hun schuldenberg aangroeien als gevolg van het klassieke invorderingssysteem. De kosten van een procedure bij de rechtbank, alsook de uitvoeringskosten door een gerechtsdeurwaarder zijn dan ook ten laste van de schuldenaar. Maar vaak zijn deze kosten niet in evenredigheid met de (kleine) openstaande schuld.

Provincieraadslid Bart Wenes stelde in de provincieraad dan ook de vraag aan de gedeputeerde van financiën of de provincie voortaan via het systeem van MyTrustO zou kunnen werken.

MyTrustO draait de logica van het klassieke invorderingssysteem om. De schuldenaar neemt het initiatief en vraagt een gerechtsdeurwaarder om een analyse te maken van zijn financiële situatie. Op basis daarvan bemiddelt de gerechtsdeurwaarder en legt een realistisch afbetalingsplan voor bij de verschillende schuldeisers.

Bart Wenes ziet in dit systeem voordelen voor zowel schuldenaar als schuldeiser: “Het voordeel voor de schuldenaar is dat hij zijn schulden niet ziet aangroeien door individuele invorderingsprocedures. Voordeel voor de schuldeiser is dan weer dat die via dit systeem sneller en vollediger de schuld ingelost ziet, zonder extra inspanning en kosten.”

En net omwille van dit dubbel voordeel bepleitte Wenes dan ook de instap van ons provinciebestuur in dit MyTrustO-systeem tijdens de provincieraad. Een vraag waar de gedeputeerde wel oren naar had trouwens. De provincie heeft al langer engagementen lopen en daar kan MyTrustO dus makkelijk ook bij aansluiten.  Het past in alle geval binnen de filosofie die de provincie hanteert om mensen die het financieel moeilijker hebben ook daadwerkelijk te helpen.