Provincieraadslid Bart Wenes uit Roeselare hield afgelopen donderdag een pleidooi om 'etische causules' op te nemen bij bestekken van de provincie West-Vlaanderen.

Bart Wenes : "Kinderarbeid in de steengroeves van India om onze kasseien te produceren, bestemd voor onze opritten en pleinen. Kinderen van 10 jaar die er werken aan € 2 per dag! Zo'n kasseien hoeven wij niet meer". 

Het lokale en provinciaal bestuur moet hier het goede voorbeeld geven, aldus Bart Wenes.

Gedeputeerde Bart Naeyaert liet weten dat de Vlaamse regering werk zal maken van dergelijke ethische clausule, en dit niet enkel voor de diensten van de Vlaamse overheid, maar ook voor de lokale besturen. De gedeputeerde wees erop dat de provincie hier zeker aan zal mee werken.

Maar, zo stelde de gedeputeerde, de opvolging en controle van dergelijke clausule dienen verzekerd te zijn. En er moet ook duidelijk vastgelegd worden welke sanctie men riskeert bij overtreding.

De clausules waarmee de provincie vandaag al werkt, zoals bv dat voor FSC gelabeld hout, tonen diverse beperkingen aan. Beperkingen die ook aanwezig zullen zijn bij deze ethische clausule.

De gedeputeerde is ervan overtuigd dat een samenwerking tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen nodig is. Dan zal het signaal krachtig genoeg zijn in de strijd tegen kinderarbeid en zal het aanzetten tot goede toepassing door de aannemers.

Uiteraard was raadslid Wenes tevreden met het antwoord vanuit de Deputatie. Samen met de collega’s van de CD&V-fractie wil hij er mee voor zorgen dat de provincie daar waar kan, haar bijdrage levert om de kinderarbeid de wereld uit te helpen.

Bekijk hieronder de tussenkomst van provincieraadslid Bart Wenes & het antwoord van gedeputeerde Bart Naeyaert