Het Nieuwsblad onderwierp alle Vlaamse openbare bibliotheken aan De Grote Gemeentetest. ARhus kwam hierbij naar voren als de koploper van Vlaanderen. Op basis van 18 verschillende parameters kregen de Vlaamse bibliotheken een score toegekend. ARhus behaalde hierbij de hoogste score voor een stadsbibliotheek.  

ARhus wordt énkel voorafgegaan door de provinciale bibliotheek van Hasselt

 

Een fragment van het artikel kan je hieronder lezen. Klik hier voor het volledige artikel.

De bibliotheek, die kadert binnen kenniscentrum ARhus, moet binnen Vlaanderen enkel de bib van Hasselt laten voorgaan. Dat is een provinciale bibliotheek. We kunnen dus stellen dat Roeselare als stadsbibliotheek de beste van Vlaanderen is. “Dat onze inspanningen weerspiegelt worden in de cijfers doet deugd”, zegt algemeen directeur van ARhus, Yves Rosseel. “Vorig jaar hebben we, ten opzichte van 2014, ruim een kwart meer bezoekers over de vloer gekregen. Ook op vlak van sociale media hebben we een grote inhaalbeweging gemaakt. Met ons kenniscentrum gaan we breder dan de traditionele definitie van een bibliotheek. Via Europese projecten, activiteiten rond innovatie, gezondheid,... weten we een totaal ander publiek aan te spreken.(Het Nieuwsblad, zaterdag 26 maart 2016, p. 2 v/d regiokatern).