Ben je EU-burger en woon je in België? Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heb je dan het recht om een stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen op 25 mei. Opgelet: vergeet niet om je als kiezer te registreren op het stadhuis  voor 28 februari.

 

 

 

 

 

Hier een overzicht van de folders in de diverse Europese talen

Europese burgers die verblijven in België.

 • Op zondag 25 mei 2014 worden de 751 leden van het Europees Parlement verkozen in de 28 lidstaten van de Europese Unie.

  Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

  De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2014.

 • Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen.  U moet :

  1. De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten

   Om te mogen stemmen, moet U de nationaliteit hebben van een van de volgende 27 landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

   Wie één van deze 27 nationaliteiten bezit, maar daarnaast ook de Belgische wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan alle Belgische verkiezingen.

   Op 25 mei 2014 verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De burgers van de huidige of toekomstige lidstaten van de Europese Unie kunnen aan deze verkiezingen niet deelnemen.

  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

   Daarnaast moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2014 vervuld zijn.

   Europese ambtenaren en hun gezin zijn doorgaans niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor deze ambtenaren en hun gezin is het voldoende dat ze vermeld worden in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.

  3. Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht

   Verder moet u, om te mogen stemmen, minstens 18 jaar zijn op 25 mei 2014, de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet.

   Tevens mag u uw stemrecht niet verloren hebben in uw Staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is.

   Ook wie uiterlijk op 25 mei 2014 achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden.

  4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

   Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u het formulier C/1 (doc) in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. Klik hier voor de pdf-versie van dit document

   Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2014 bezorgen in het gemeentehuis.

   In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.

   Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

   U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel : u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

   Misschien heeft u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover U nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

   In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te gaan stemmen.

   Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

   Deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld.

   Het gemeentebestuur kan om de volgende redenen weigeren u in te schrijven op de kiezerslijst :

   • U beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd
   • U heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren
   • U kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling
   • U werd door een rechter “gerechtelijk onbekwaamverklaard”.

   Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kunt u inlichtingen vragen bij uw gemeentebestuur.

   informatie ovegenomen  van : http://verkiezingen.fgov.be/index.php?id=3444&L=1

   Informatiefoder beschikbaar in Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Pools en Roemeens.