De Roeselarenaar zal zich binnenkort helemaal kunnen uitleven in het nieuw te bouwen zwembadcomplex op site Schiervelde. Het schepencollege koos uit diverse voorstellen om samen te werken met de groep Sportoase en zette hiervoor het licht op groen op 12 juli 2016. Het voorstel omvat een breed palet aan voorzieningen voor diverse gebruikers. Kortom het nieuwe zwembad zal iedereen kunnen bekoren. De gemeenteraad wordt gevraagd om op 19 september 2016 de overeenkomst goed te keuren.

De zoektocht naar de beste partner voor Roeselare

Op 23 november 2015 keurde de Gemeenteraad de Gunningsleidraad voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een stedelijk zwembad op de site Schiervelde goed. De voorwaarden omvatten een verplicht en een eigen (facultatief) programma De private partner moet garant staan voor een dienstverlening van 30 jaar.  

Na een selectieprocedure werden 4 van de 5 kandidatuurstellingen weerhouden. Uiteindelijk  werden er twee inschrijvers toegelaten tot de BAFO-fase (best and final offer).

De beslissing om met Sportoase in zee te gaan gebeurde op basis van diverse criteria : 

  1. technische en architecturale kwaliteit van het voorgestelde zwembadcomplex.
  2. kwaliteit van de programmatorische invulling van het zwembad (verplicht programma) en het eigen facultatief programma.
  3. financieel criterium (algemene werkingssubsidie, garanties en financiële zekerheden, investeringswaarden en winstdeling). In de Gunningsleidraad werd vastgelegd dat de maximale jaarlijkse tussenkomst in de exploitatie 1.680.000 euro in jaar 1 van de exploitatie mag bedragen. 

De publiek private samenwerkingsopdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 12 juli 2016 om de opdracht toe te wijzen aan SVP Sportoase NV. In de zitting van de gemeenteraad van 19 september 2016 wordt de overeenkomst voorgelegd ter goedkeuring.  

Landmark op site Schiervelde 

Het nieuwe gebouw zal door zijn kwaliteitsvolle architectuur het visitekaartje zijn voor site Schiervelde. De inplanting, de volumewerking en de gevelcompositie dragen bij tot de herkenbaarheid en de iconische waarde van het gebouw. Het gebruik van houten gevelvlakken en de witte ‘canvassen’ zorgen dat het gebouw onmiddellijk de aandacht krijgt. Het gebouw wordt een landmark voor site Schiervelde en doorbreekt de uniformiteit van de site. De toevoeging van het (licht)baken op de kop van het zwembadgebouw en de prominente glijbaantoren aan de zijde van de Mandel zal een belangrijk oriëntatie- en herkenningspunt worden.

Het nieuwe zwembad wordt gebouwd te midden van de Mandelvallei en zorgt voor prachtige vergezichten. De architecten namen dit mee als vertrekpunt van het gebouwontwerp. Ze zorgen ervoor dat het zicht (en het licht) volop in de zwembadbeleving worden binnengebracht. Ze doen dit onder meer door langs de drie zijden van het gebouw, grenzend aan de Mandelvallei, een groot raam te plaatsen. Zo wordt het uitzicht letterlijk omkaderd en naar binnen gebracht.

Het gebruik van een (licht)baken wil dit nog extra beklemtonen. 

Vanop een zonovergoten buitenterras dat aansluit op de cafetaria kan de bezoeker genieten van een prachtig zicht op de natuurlijke schoonheid van de Mandel. Door de inbedding tussen het groen kunnen zowel zwembadbezoekers als recreatieve voorbijgangers het buitenterras maximaal gebruiken. 

Het gebouw wordt aan de noordwestelijke zijde langs de Mandelvallei geplaatst met een maximale tussenafstand van het expogebouw. Zo ontstaat de ruimst mogelijke zone voor terras en speelfaciliteiten met voldoende buffer naar het expogebouw. De koppeling van deze drie zorgt voor een maximale veilige speelomgeving. 

Een uitgestrekte speeltuinzone langs de noordoostelijke zijde van het gebouw zorgt voor de overgang van het gebouw naar de groene Mandelvallei en de koppeling met de recreatieve fietsroute.

Energiezuinig en alternatieve energie

Het zwembad wordt aangesloten op het warmtenet van Mirom.  Er wordt gebruik gemaakt van een WKK (warmtekrachtkoppeling), zonne-energie en van recuperatie van hemelwater aan te wenden als suppletiewater (om waterverlies door verdamping aan te vullen).

Enkele cijfers:

-          3.018 m² grondbezetting

-          4.828 m² totaal ontwikkelde oppervlakte

Te voet, met de fiets, bus, auto… iedereen vindt zijn stek op Schiervelde

Langs de Mandelvallei loopt een belangrijke fietsroute eerst parallel langs de R32 en daarna langs de noordelijke kant van de Mandel tot in het stadscentrum. Langs deze fietsas zullen bij het zwembadcomplex langs de Mandel rustpunten voorzien worden.

Een goed georganiseerde mobiliteit op de site was een heel belangrijke puzzel die gelegd werd door de architecten samen met mobiliteitsdeskundigen. Er werd rekening gehouden met de wijze waarop mensen zich op de meest logische en natuurlijke manier verplaatsen. De keuze van de inplanting van het hoofdingang werd mede hierdoor bepaald.

Voetgangers komen in hoofdzaak vanaf de aanliggende parking voor zwembadbezoekers en worden via een autovrije trage as naar de inkomzone geleid. Deze inkomzone is maximaal voorzien van glaspartijen zodat die voor alle bezoekers een attractieve uitstraling krijgt.

Fietsers kunnen via verschillende trage doorsteken het zwembadgebouw bereiken en kunnen hun fiets kwijt in de 55 fietsbeugels die vlakbij de inkom staan.

Bussen kunnen stoppen en parkeren nabij de inkom en het terras van het zwembadgebouw.

De auto’s parkeren in de heraanlegde parking met een 120-tal plaatsen. De parkeerplaatsen voor andersvaliden liggen het dichtst bij de inkomzone.

Voor het verlies aan parkeerplaatsen op site Schiervelde door de footprint van het nieuwe zwembad wordt een overeenkomst afgesloten met REO Veiling, goed voor 360 parkeerplaatsen (kant Diksmuidsesteenweg).

Voor elektrische wagens zijn in het verlengde van de parkeerplaatsen voor andersvaliden vier oplaadpunten voorzien.

Enkele cijfers:

-          120 parkeerplaatsen voor de zwembadbezoeker

-          55 fietsbeugels, stalling voor een 100-tal fietsers

-          4 oplaadpunten elektrische wagens

Een zwembad voor sporters

Sportoase Schiervelde zal voor iedereen wat te bieden hebben. Sportievelingen, zowel individueel als in school- en clubverband zullen er terecht kunnen voor het beoefenen van allerlei sporten. Een polyvalent en multifunctioneel programma, afgestemd op de verschillende doelgroepen met scherpe all-in-prijzen en ruime openingsuren. Het zwembad zal maximaal open zijn. Dit geldt voor het aantal openingsdagen per jaar (362), als voor de openingsuren (7 u. – 22 u. op weekdagen, 8 u. – 18 u. op feestdagen en weekends).

Het sportcomplex zal bestaan uit een uitgebreid zwemgedeelte met een sportbad van 25 op 21 meter met 8 competitiebanen (uitbreidbaar tot 10 oefenbanen), aangepast voor (school)zwemmen, waterpolo en duiken (conform FINA). Er worden telkens 2 banen permanent ter beschikking gesteld voor de baantjeszwemmers. Dit is een verdubbeling van het aantal banen met het huidige Spillebad die 5 banen heeft.

Langs een breedte is het mogelijk om duikoefeningen uit te voeren tot op een diepte van 3,5 m.
Er zal een springplank van 1 m en een duiktoren van 3 m als sportief element toegevoegd worden.  Andere sporten behoren ook tot de mogelijkheden: synchroon zwemmen, droogtrainingen op perron, schoonspringen, stockage kayaksport, …

 Het instructiebad van 8 op 12,5 m met beweegbare bodem (tot een diepte van 1,5 m) en voorzien van licht- en geluidseffecten is ideaal voor zwem- en groepslessen.  Het instructiebad kan ook ingezet worden als in- en uitzwembad. 

Spetterend zwemplezier en maximaal genieten

 
Het recreatieve gedeelte bestaat uit een recreatiebad met golfslaginstallatie, een wilde kreek van 60 m om te glijden in water met stroomversnellingen. Het is de eerste keer dat Sportoase de wilde kreek integreert in haar zwembaden.  

En wie tot rust wil komen, kan dit in de wellnesszone met onder andere nekdouches, massagestralen, zoutblokkensauna en stoombad. 

Wie houdt van meer actie, kan zich verheugen op uitdagende glijbanen met speciale effecten. Kinderen kunnen zich dan weer uitleven in de peuter- en kleuterzone bestaande uit een ondiep bad met diverse speelelementen en leuke animaties.

Eerste spectaculaire glijbaan van Benelux de  Duo racer in Roeselare

 

In het recreatief gedeelte zijn er 2 glijbanen.  Een familieglijbaan en de Duo Racer.

Samen met de wilde kreek komen we op drie leuke glij-attracties voor families.

Werken aan een gezond lichaam ook naast het zwembad

Sportoase Schiervelde zal ook een fitness met een oppervlakte van 300 m² en voorzien van de meest geavanceerde toestellen binnen een zeer breed aanbod ter beschikking stellen. Voor wie liever in groep sport, biedt Sportoase een ruim en ‘up-to-date’ assortiment dans- en groepslessen als Zumba, Indoor Cycling, Aerobic, Step, BBB, …

Enkele cijfers:

-          750 m2 zwemoppervlakte

-          525 m2 wedstrijdbad (25 x 21 m)

-          100 m2 instructiebad

-          125 m2 kleuterbassin

-          400 m2 recreatieve zwembadzone

Na het sporten de innerlijke mens versterken

De horecaruimte vervolledigt het aanbod en is meer dan een plaats om na het sporten te bekomen van de inspanning, het wordt een verzamelplaats waar een kwalitatief menu wordt aangeboden en waar iedereen altijd welkom is, ook wanneer er niet wordt gesport.

Financieel

De stad gaat voor een ambitieuze inplanting voor een zwembad met een hedendaagse architectuur. Het nieuwe complex zal zeer functioneel zijn met oog voor duurzame technieken. Dit alles met een investeringswaarde van 18.454.899 euro (excl. BTW) en een jaarlijkse werkingstoelage van 1.440.000 euro/jaar (in jaar 1 van de exploitatie, gekoppeld aan de gezondheidsindex).

Tot Slot

Met dit pareltje wil het stadsbestuur van Roeselare alle inwoners aanzetten om meer te bewegen en zo bijdragen tot een levenslange, laagdrempelige sportbeoefening voor iedereen.

Personeel

Een bijkomende troef om de samenwerking tussen de stad Roeselare en Sportoase te faciliteren is de bereidheid van Sportoase om afspraken te maken over de overname van het personeel van het huidige Spillebad. Onder andere in Sportoase Elshout in Brasschaat, Sportoase Ter Heide in Rotselaar en Sportoase Mijn Zwemparadijs in Beringen heeft Sportoase personeelsleden van de gemeente overgenomen. In Sportoase Oudenaarde wordt de volledige ploeg van het zwembad overgenomen van de stad Oudenaarde.

Timing

Er wordt onmiddellijk gestart met het vergunningentraject (contacten met vergunningverlenende en adviserende instanties, opmaak van voldoende gedetailleerde studies en plannen, …). Het indienen van de stedenbouwkundige- en milieuvergunning is immers een kritische mijlpaal in de globale planning van de realisatiefase.

Er is een maximale betrokkenheid van stad Roeselare in de studie-, de realisatie- en de exploitatiefase. In een kwaliteitskamer (stad – Sportoase) en in nauw overleg met de gebruikersgroepen (sportclubs, scholen, …) wordt het programma verder verfijnd. 

Realisatietermijn: juni 2018