Roeselare gaat voluit voor meer bomen in de bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven, in parken en in het landschap. De ambitie is om tegen 2025 100.000 bomen aan te planten. Met het actieplan RSL Boomt wordt deze ambitie omgezet in werkelijkheid.  

In het Bestuursakkoord 2019-2024 werd de ambitie aangegaan om meer bomen te planten in onze stad. Met de ondertekening van het Vlaams Bomencharter werd dit nog eens extra in kracht bijgezet. De aanplanting  

In het actieplan RSL boomt wordt gewerkt via drie assen:  

  • Ten eerste worden er 70.000 extra bomen geplant in de stadsrandbossen. Een verdere bebossing van het Krommebeekbos in Beveren en het Bergmolenbos staan op de agenda. Er wordt ingezet op de aankoop en bebossing van extra gronden. De stad gaat hiervoor op zoek naar 20 hectare bosgrond om aan te kopen en te bebossen tegen 2025. De lokale boswachter en experten van Agentschap Natuur en Bos (ANB) staan de stad hierin bij. 
  • Daarnaast zijn ook bomen in de stad zelf minstens even belangrijk. Tijdens de corona- en lockdownperiode werd het belang van groen in je eigen buurt nogmaals in de kijker gezet. We ontdekten met z’n allen de groene plekjes dicht bij huis. Daarom is het streefdoel om 20.000 extra bomen bij stadsprojecten en -ontwikkelingen te planten.  
  • Tot slot worden de komende jaren nog eens 10.000 bomen aangeplant in de tuinen van bewoners. Negen procent van de totale oppervlakte in Vlaanderen zijn privétuinen, die vaak grotendeels bestaan uit gazon of verharde stukken. In een stad blijft het belangrijk om ook daar bomen te plaatsen, wat goed is voor ons ecosysteem en de biodiversiteit. Via gerichte acties worden burgers gestimuleerd om ook thuis meer bomen te planten.   

Help je mee?  

De voorbije twee jaar werden reeds 15.000 bomen geplant. Via verschillende projecten werden al heel wat bomen geplant, zoals de liefdesbomen of geboortebomen. En weet je nog de boomplantdag begin december 2019 in het Krommebeekbos? Misschien was jij er wel bij samen met enkele van onze gemeenteraadsleden! Op 22 november wordt een nieuwe boomplantdag georganiseerd, deze keer in het Bergmolenbos. Zien we je daar? 

Van 11 tot 18 oktober 2020 kan je bovendien deelnemen aan tal van activiteiten in het kader van de Week van het bos: een feeërieke wandeling of een schemerwandeling in het magisch verlichte Bergmolenbos. Deze week vinden daarbovenop ook verschillende infosessies over duurzaam wonen en werken plaats in en rond de Sint-Amandskerk onder de noemer #BOOMbarie.  

Meer info via www.klimaatswitch.be/weekvanhetbos of www.klimaatswitch.be/boombarie