Donderdagavond had op het stadhuis de officiele Opening plaats van de 61ste jaarbeurs in aanwezigheid van Gedeputeerde Jean-De Bethune die in zijn toespraak de nadruk legde op een toekomstige link tussen de Provincie en de verschillende Middenstandsorganisatie voor een betere samenwerking om de plaatselijke economie te stimuleren.

Nieuwbakken Voorzitter Stijn Couvreur betreurde nog steeds het feit dat de ontsluiting van de Westhoek met Roeselare een doodgeboren kind was geworden. De Groene jongens hebben hier wellicht het pleit gehaald, maar dit was ten koste van de economie in het westelijk achterland van Roeselare aldus nog de Voorzitter.

Tenslotte opende Schepen Kris Declercq van Economie de Jaarbeurs voor geopend en moest de figuur van Albrecht Rodenbach toch even zitten na drie kwartier het standbeeld uit te beelden.

De Jaarbeurs is vanaf vandaag geopend tot en met 11 November. Een Kapperswedstrijd voor scholen en de Verkiezing van Mannequin 2013 zijn twee uitschieters in dit gebeuren.meer info op : http://www.jaarbeursroeselare.be