Elke dag zijn er mensen op pad in Roeselare om het vuil dat mensen langs de straat gooien op te ruimen. Soms kan je niet anders en daarom staan er ook afvalbakjes her en
der waar veel mensen komen. Maar soms is het ook zorgeloosheid of echt verkeerd gedrag: blikjes achterlaten in het park, parkeerticketjes weggooien in de goot, of huisvuil
in een plasticzakje ergens in proppen of in de wegberm gooien.

Wat kost dit? 600.000 euro per jaar. Voor mensen en machines om elke dag een propere stad te hebben.

Vier mensen minder om zwerfvuil op te ruimen?

Elke dag zijn er 10 mensen op pad om alle zwerfvuil op te ruimen. Voor vier mensen kregen we een subsidie van Vlaanderen om een stukje van hun loon te betalen. Op voorwaarde dat het mensen waren die moeilijk aan werk geraken omwille van een handicap, weinig opleiding. Vroeger kregen we 47.120 euro per jaar nu slechts 10.500 euro.

Wat gaan we nu doen? Kiezen om minder regelmatig vuil op te halen en het zelfde werk met minder mensen te doen? Neen, we houden de mensen aan het werk, we
houden de stad proper en passen het geld bij uit onze stadkas.

Voor CD&V is het duidelijk we kiezen voor een propere stad. Frans Dochy, landbouwer in onze CD&V fractie vroeg om de bermen van de landelijke wegen regelmatig
te reinigen van zwerfvuil. Inderdaad, je ziet het zelf soms hoe sommige mensen van de rust in het landelijke gebied profiteren om stiekem hun afval ‘ in nen dijk ‘ te
kieperen. CD&V zegt duidelijk neen. Bovendien krijg je een flinke GAS boete als zoiets wordt vastgesteld.

Ook in landelijke gebieden willen we Roeselare netjes houden. Netjes en pas gemaaide bermen langs de Sint Elooiswinkelse straat in Oekene.