Dinsdag 9 mei is de "Dag van Europa" : 60 jaar geleden werd de Europese unie opgericht. En dat vieren we op zaterdag 13 mei 2017 ook in Roeselare én Hasselt.

De "Dag van Europa" is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Het is de verjaardag van de historische Schuman-verklaring. In een toespraak in Parijs in 1950 presenteerde de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman zijn ideeën voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa, waardoor een nieuwe oorlog in Europa ondenkbaar zou worden.

Hij wilde een Europese instelling oprichten die de samengevoegde productie van kolen en staal zou beheren. Nog geen jaar later was het oprichtingsverdrag voor die instelling een feit. Schumans voorstel wordt gezien als de eerste aanzet tot wat later de Europese Unie zou worden.

De Europese Unie viert in 2017 haar zestigste verjaardag, een mijlpaal in het Europese integratieproces. Christendemocraten zijn altijd voortrekkers geweest in het Europees project en dat willen we blijven.

Er moet een evenwicht zijn tussen solidariteit en verantwoordelijkheid

Natuurlijk moeten lidstaten in moeilijkheden op de steun kunnen rekenen van de sterkeren. Maar daartegenover staan ook verantwoordelijkheden zoals een begroting en een economie op orde, en een bijdrage van iedereen op vlak van asiel en migratie.

De Europese Unie moet de dingen doen waarvoor haar schaalgrootte rendeert.

CO²-uitstoot en mensen op de vlucht stoppen immers niet aan de buitengrenzen.

Europa moet nog dichter bij­ ons bed staan. 

Europese beslissingen moeten voldoende uitgelegd worden, om meer betrokkenheid te creëren. De Europese Unie is ‘onze Unie’, van ons allemaal.

Fundamentele waarden koesteren.

Solidariteit, tolerantie, vrijheid, gelijkheid en respect zijn fundamentele waarden die we moeten en blijven verdedigen.

CD&V WIL VERDER GAAN IN DE EUROPESE INTEGRATIE