BouwKan, het samenwerkingsverband dat de match maakt tussen werkzoekenden en werkgevers in de bouwsector legde uitstekende jaarresultaten voor aan het Roeselaarse stadsbestuur.

Schepen van sociale economie José Debels: "De afgelopen jaren hielp BouwKan in Roeselare 560 werkzoekenden aan werk in de bouwsector. De succesformule van BouwKan kon de voorbije jaren ook rekenen op de steun en erkenning van VDAB".

In 2014 zag BouwKan 244 kandidaten in Werkwinkel Roeselare. Dankzij de bemiddeling van de adviseur konden 85 werkzoekenden aan de slag in een bouwbedrijf in de regio. 79% van alle werkzoekenden die via BouwKan een job vonden, is na 3 maanden nog steeds aan het werk.

BouwKan bereikt in haar begeleiding 45% werkzoekenden uit kansengroepen (jongeren, 50+, laaggeschoolden, allochtonen). BouwKan besteedt extra aandacht aan jonge werkzoekenden en speelt heel kort op de bal, begeleidt van zodra mensen werkzoekend worden.

Het project wordt sinds 2008 gesubsidieerd door stad Roeselare. Dankzij een provinciale inbedding kan BouwKan vanaf 2015 verder zonder financiële steun van de stad Roeselare.

Voor informatie in Roeselare kan men terecht bij de Roeselaarse Werkwinkel, waar ook een zitdag wordt gehouden zodat de inwoners in eigen streek kunnen worden geholpen.