Afgelopen vrijdag maakte Minister Hilde Crevits bekend dat ze 550.000 euro extra voorziet inzake capaciteitsuitbreiding voor de Roeselaarse scholen: uitstekend nieuws voor onze stad & haar scholen. Burgemeester Luc Martens is tevreden : "Dit maakt het mogelijk om -ook op onderwijsvlak- onze toekomst verder voor te bereiden".

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar bijna 36 miljoen euro specifieke middelen toe voor extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 35 miljoen euro aan bouwsubsidies en bijna 1 miljoen euro aan huursubsidies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de erkende capaciteitsgemeenten Antwerpen, Asse, Gent Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Niklaas en Vilvoorde kunnen met die middelen meer plaatsen voor kinderen in de klas creëren. Minister Crevits verwacht dat de beloofde capaciteitsuitbreiding op korte termijn effectief gerealiseerd wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren dit jaar bijna 36 miljoen euro om extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel te creëren, daar waar er nu en in de toekomst plaatsen te kort dreigen te zijn. Het doel is dat elk kind in een school terecht kan. Niet alleen bijkomende middelen zijn noodzakelijk, ook meer daadkracht. Want de realisatie van bijkomende schoolgebouwen laat vaak te lang op zich wachten. Slechts voor een vijfde van de toegekende capaciteitsmiddelen in de periode 2010-2014 zijn de werken volledig uitgevoerd. Bij bijna de helft van de middelen zijn de werken nog niet opgestart. Gezien de grote noden moet we er voor zorgen dat de beschikbare en toegekende middelen sneller tot effectieve capaciteitsuitbreiding leiden.”

Burgemeester Luc Martens licht toe: “Het Stadsbestuur van Roeselare was vanaf het begin zeer alert voor het dreigend te kort aan plaats om de kinderen in de scholen ordentelijk op te vangen en goed onderwijs te geven, dit is de zogenaamde capaciteitsproblematiek. Hierrond bestaat een goed en open overleg tussen de diverse inrichters van onderwijs: het stedelijk onderwijs, het vrij onderwijs en GO! Dit heeft in het verleden al geleid tot het bekomen van ettelijke extra miljoenen om de capaciteit van de basisscholen te vergroten. De onderlinge verdeling gebeurde steeds in een goed overleg, zodat ieder onderwijsnet evenwichtig aan bod kwam en zijn problemen kon aanpakken."

Burgemeester Martens vervolgt : "Zo heeft elke inrichtende macht nu wel ergens een bouwwerf of zal er binnenkort een opstarten. Ook de besteding van die extra 550.000 euro zal gebeuren in een goed onderling overleg. Natuurlijk moeten we weten dat de benutting ervan toch zijn tijd vraagt: bouwplannen maken of bijsturen, die goedgekeurd krijgen, de nodige aanvullende middelen vinden – Vlaanderen subsidieert slechts een deel van de werken en er moet dus worden bijgepast -, de werken aanbesteden en toewijzen… Eerst dan kunnen we daadwerkelijk aan de slag".

Luc Martens : "Hoe dan ook is het duidelijk dat Roeselare niet alleen een stad is die actief is in de economische sfeer, maar ook waar het gaat om cultuur, zorg én onderwijs. Zo bereiden we een goede toekomst voor ”

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in die gemeenten in Vlaanderen die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Eind 2014 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle lokale ‘taskforces capaciteit’ om een actuele lijst met capaciteitsprojecten in te dienen met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015. In deze taskforces zetelen alle lokale onderwijsverstrekkers onder coördinatie van de gemeente. Samen bekijken ze de lokale capaciteitsbehoeften, brengen ze de verschillende voorstellen tot capaciteitsuitbreiding in kaart en beslissen ze welke capaciteitsprojecten effectief worden gerealiseerd met de toegekende middelen.

De oproep vertrok naar de 17 erkende capaciteitsgemeenten in Vlaanderen (Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Turnhout, Vilvoorde en Wervik) en naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel.

De Roeselaarse scholen kunnen dus rekenen op 550.000 euro extra uit het totale bouwsubsidiepakket.

Klik hier om het volledige persbericht van minister Crevits te lezen.