In november starten de werken voor de voorbereiding van de stedelijke basisschool De Vlieger en kinderopvang De Speelvogel in Rumbeke.  De driehonderd leerlingen van de lagere afdeling zullen twee jaar les moeten volgen in de gebouwen van de academie in Roeselare. 

De stedelijke basisschool De Vlieger telt tweehonderd kleuters en driehonder leelingen in het lager onderwijs.  Kinderopvang De Speelvogel vangt 106 leerlingen op.  Het gebouw in de Hoogstraat is daar echter niet op voorzien.  Daarom besliste het stadsbestuur om het gebouw grondig aan te pakken en uit te breiden, zodat de school en de kinderopvang op dezelfde locatie op de hoek van de Hoogstraat en de Louis Leynstraat onderdag krijgen en mekaars lokalen kunnen gebruiken. 

Nathalie Muylle: " Als alles goed gaat, moeten de bouwwerken in november 2014 kunnen starten en tegen de aanvang van het schooljaar 2016-2017 rond zijn."

De stad raamt de werken op 6,7 miljoen euro en dat is meer dan de 6,52 miljoen waarvan aanvankelijk sprake was.  De meerkosten zijn onder meer aan de verhoging van de sportzaal te wijten, zodat ook de verenigingen die kunnen gebruiken.  De stad rekent op een subsidie van 3,5 miljoen euro.

Tijdens de werken blijven alle kleuters in de school in de Hoogstraat.  De bouwwerf zal met een veiligheidszone voorzien worden en zal strikt gescheiden zijn van de kleuterschool.  Voor de kinderen van de lagere afdeling zullen acht klassen twee jaar les krijgen in de lokalen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) en vier klassen verhuizen naar de tekenacademie Vedastus aan De Spil en het Spillebad in Roeselare, waar telkens ook een speelplaats zal voorzien zijn.  Een kelderlokaal van cultuurcentrum De Spik zal dienst doen als eetzaal.

Om het busvervoer vlot te laten verlopen en de werking van de academie niet te belasten, schuift de school met de lesuren.  Het uurrooster voor de kleuters blijft onveranderd, maar de lessen van de lagere school starten 's ochtends pas om 8u50, maar worden ' middags vervroegd naar 13u05 zodat er om 15u45 kan gestopt worden.  Dit is mogelijk door de middagpauze in te korten.