Afgelopen vrijdag vierden de CD&V - senioren hun 25ste verjaardag in Leuven. Het was een mooi feest met klinkende sprekers, prachtig kooroptreden, een hapje en een drankje en vooral veel, héél veel senioren.  CD&V senioren Roeselare waren ook van de partij met een mooie groep van 15 mensen.

25 jaar CD&V – senioren gevierd!

Participeren, mee vorm geven aan de samenleving. Erbij horen! Ervaring delen over generaties heen. In partij en beleid stem geven aan de verwachtingen van ouderen. Samen de christendemocratie versterken. Blijven nieuwe wegen zoeken. Met veerkracht en dynamisme.

Dat waren 25 jaar geleden in CD&V (toen CVP) enkele aspiraties om een kiem van seniorenwerking te beginnen en te voeden. Door de vrijwillige inzet van heel veel mensen kon de beweging uitgroeien tot een brede stroming waarin senioren zich herkennen en verbonden voelen. Vanuit een brede, sterke WIJ wordt telkens weer geijverd voor een warme samenleving, voor gerechtigheid en kansen, ook voor kwetsbare mensen.

De 25 ste verjaardag van de CD&V – senioren werd op 9 september gevierd in CC De Minnepoort te Leuven. Met 600 aanwezigen werd een feestelijke dag en een feestjaar ingezet.

Tralalie zorgde voor de luchtige noot en kondigde tijdens de academische zitting op ludieke wijze de sprekers aan.

  • Voorzitter An Hermans beet de spits af met danken en gedenken. Met een oproep om senioren ernstig te blijven nemen en met respect waardig ouder te laten worden.
  • Herman Van Rompuy schetste het ontstaan en het belang van de seniorengeleding binnen CD&V. Met de mooie quote ‘il faut épouser son temps’, men moet houden van de tijd waarin men leeft, duidde hij dat we niet in angst moeten leven maar hoopvol aan de toekomst moeten blijven bouwen.
  • Minister Jo Vandeurzen schetste te vele uitdagingen die de vergrijzing en verzilvering met zich mee brengt. Het Vlaamse beleid dat wordt gevoerd investeert ten volle in het ouderenbeleid én doet ook een appèl op iedereen om zorg te dragen voor elkaar. WIJ in een warme samenleving.
  • CD&V voorzitter Wouter Beke dankte voor zoveel engagement binnen onze seniorenbeweging. Senioren die dag in dag uit  een bijdrage leveren aan de partij en de samenleving. Hij sloot af met de spreuk ‘De reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent’ . We doen verder tot ons doel bereikt is. Daartoe is alle steun, visie en engagement nodig.

Na de academische zitting was het tijd voor een muzikaal intermezzo van het Oudenaardse meisjeskoor Amaranthe. De dag werd afgesloten met een feestelijke vriendschapsreceptie. Er werd hartelijk nagepraat, anekdotes opgehaald en afspraken gemaakt om samen verder de handen aan de ploeg te slaan.

  • Ook morgen zullen de CD&V-senioren blijven werken aan een betere toekomst.
  • Ook morgen rekenen wij op CD&V - politici om samen van lokaal tot Europees een beleid te voeren waarin mensen centraal staan en waarin de kansen en noden van  ‘ouder worden’ tot hun recht komen.
  • Ook morgen zullen wij blijven ijveren en pleiten voor betaalbare, kwaliteitsvolle zorg; voor een leeftijdsvriendelijke leefomgeving; voor een sociale bescherming die in het Vlaamse welzijnsbeleid nieuwe mogelijkheden krijgt; voor maatschappelijke participatiekansen van ouderen.

Klik hier om meer foto's bekijken op onze website

 Alvast dank aan de Roeselaarse CD&V-senioren voor de opkomst,het entoesiasme, het engagement en de samenwerking. Op naar de volgende 25 jaar!