De meiboom is geplaatst op de ruwbouw van de eerste huizen van "het Roobaertpark" op de grens van Roeselare en Hooglede. Gelijktijdig werd ook het straatnaambord van de Albert Biesbrouckstraat onthuld. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwelkomd. Binnen vijftien jaar zal Roobaertpark 1.013 woningen tellen, waarmee de wijk ongeveer even groot wordt als Oekene.

Die worden aangesloten op het warmtenet dat restwarmte van de verbrandingsoven naar de woningen stuurt. In het Roobaertpark komt ook heel wat groen en zullen de nieuwe bewoners mee bepalen hoe hun wijk verder groeit.

Het is weinigen in Vlaanderen gegeven om nog een gebied van veertig hectare voor duizend woningen aan te snijden”, zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V).

De wijk, goed voor 780 woningen in Roeselare en 233 in Hooglede, zal ongeveer even groot zijn als deelgemeente Oekene. De principes rond duurzaamheid die we vastgelegd hebben voor Roobaertpark trekken we ondertussen door naar andere nieuwe verkavelingen. Zo moet er veel groen aanwezig zijn, in dit geval gaat het om vier hectare op Roeselaars grondgebied.

Alle woningen worden ook aangesloten op het warmtenet, een primeur voor Vlaanderen. Het is ook de eerste keer dat huishoudelijk afval ondergronds opgeslagen zal worden en de eerste keer dat er gewerkt wordt met deelparkeren in parkeergarages. De waterbuffering moet voldoen aan de strengste normen die ooit in Roeselare werden opgelegd en op vlak van mobiliteit hebben zwakke weggebruikers altijd voorrang.”

Bekijk hierboven de reportage van wtv.be

WOONWIJK VAN DE TOEKOMST

Op de grens tussen Roeselare en Hooglede komt met het Roobaertpark een nieuwe wijk die over ruim 10 jaar zo groot zal zijn als deelgemeente Oekene. De ruwbouw van de eerste huizen is klaar en in oktober zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen. Lapeirre Woningbouw, Durabrik en Matexi bouwen hier de huizen in onderling overleg.

Ook naar uitzicht toe zijn alle ontwikkelaars op elkaar afgestemd. Er is een kwaliteitsbepalend beeld waar iedereen moet aan voldoen. Het Roobaertpark is een woonproject met een nieuwe kijk op wat wonen in de toekomst kan zijn.

GEMEENSCHAPSGEBOUW

Duizend woningen kan leiden tot een architecturale kakofonie, maar ook daar heeft het stadsbestuur aan gedacht.

“We gaan niet voor eenheidsworst, maar hebben wel enkele richtlijnen opgesteld, zodat architectuur en omgeving elkaar versterken en waarbij de keuze van materialen en kleuren rust moet uitstralen.”

Binnen de verkaveling is ook één hectare ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen. De invulling is nog niet duidelijk. “Wordt het een school, een polyvalente zaal of sportterreinen? Alles is mogelijk”, weet schepen Muylle. “Het is de bedoeling dat we samen met de bewoners bepalen hoe die hectare wordt ingevuld.

Er zijn nu zo’n 300 woningen vergund. In het park van zo’n 40 hectare komt ook een gemeenschapszone van 1 hectare. 

Het verkeer moet langs de rijksweg en er komt ook een fietstunnel want in de wijk krijgen voetgangers en fietsers voorrang.

KWALITATIEVE INRICHTING PUBLIEKE RUIMTE

Nooit eerder werd zo’n focus gelegd op de kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte. De lasten die de verkavelaars dragen zijn dan ook van een ongeziene omvang in Roeselare en Hooglede. We sommen er enkele op

  • In het gebied komen er grote en diverse kwalitatieve groenzones. Concreet moet 14% van het ganse woongebied groen worden wat overeenkomt met 4 ha op grondgebied Roeselare.
  • Alle woningen moeten op termijn aangesloten zijn op het warmtenet.
  • De verkavelaars dragen bij in de heraanleg van de bestaande wegen zoals de Gitsestraat en de Robaardstraat,….
  • Ze dragen eveneens bij in de kost voor verwerving van de gemeenschapsvoorziening (1 ha).
  • Het huishoudelijk afval wordt ondergronds opgeslagen en opgehaald door MIROM.
  • De waterbuffering moet voldoen aan de strengste normen die ooit werden opgelegd binnen de stad Roeselare.
  • Meer dan vroeger werd ook in collectieve termen gedacht voor dit woongebied. Denk aan deeltuinen, parkeervoorzieningen, cambio, afvalbeleid, groen, trage verbindingen,….
  • De afwikkeling van de mobiliteit die cruciaal is, werd opgebouwd vanuit het STOP-principe.

Foto's geëmbedded via : HLN.be