Het stadsbestuur van Roeselare wil in 2015 werk maken van 10 prioriteiten: "RSL2018: van Goed naar Beter!"

De stad heeft haar meerjarenplan 2014-2019 aangepast & haar budget voor 2015 opgesteld én voorgesteld.

Dit vanuit het belangrijke principe: Ontvangsten moeten uitgaven dekken.

Voorzichtigheid op vlak van de financiën blijft geboden. Daarom houdt men rekening met:

 • Budgettaire orthodoxie!
 • De Groeiende pensioenlast
 • Economische crisis
 • De maatregelen van de regeringen

Klik hier voor meer info over het financiële luik in deze presentatie.

Stad Roeselare blijft niet bij de pakken zitten & heeft voor 2015 een ambitieus plan met 10 prioriteiten. Met volgende doelstellingen:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van het wonen en de bredere leefomgeving
 • De bereikbaarheid van onze stad en een vlotte afwikkeling van het verkeer
 • Sport, cultuur, economie en commercie… de stad blijft bruisen
 • We steunen wie onderneemt
 • We willen een warme en zorgzame stad
 • We worden groener en duurzamer
 • Dienstverlening op maat van de klant

TIEN PRIORITEITEN VOOR 2015 IN ROESELARE


1. Fijn en duurzaam wonen in nieuwe woongebieden

 • Woonmogelijkheden voor verschillende doelgroepen
 • Verantwoord ruimtegebruik en doordachte mobiliteit
 • Gitsestraat
 • Noordelijke stationsomgeving
 • Pleinenplan

2. Bereikbaarheid van de stad en doorstroming

 • Centrum ontlasten
 • Afleiden naar kleine ring
 • Kleine ring rond Rumbeke
 • Participatie

3. Integrale veiligheid

 • Cameraplan
      - Bijkomende camera’s o.a. in stationsomgeving
      - Doel: zowel toezicht als identificatie
 • Actieplan fietsdiefstallen: Preventief, Curatief &Handhaving
 • Gemeenschapswachten
      - Preventief toezicht
      - Zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld
      - Signaalfunctie naar de stadsdiensten (o.a. gebreken openbaar domein)
      - Sensibiliserende functie (fietslabelen, gauwdiefstal, enz.)

4. Trax-site

 • Polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen
 • Gefaseerde uitbouw
 • 4 Functionele gebouwen
 • Aandacht voor akoestiek en mobiliteit
 • Aanleg TRAX-park met skate-infrastructuur


5. Wielermuseum

 • Renoveren, inbreiden en uitbreiden
 • Bezoekerscentrum
 • Museumtuin met fietsonthaalpunt

6. Herlokalisatieverenigingen Leopold III laan

 • Racingclub Roeselare
 • Schuttersvereniging Sint-Michiel
 • De SchierveldsePolitiehond Roeselare
 • Sanering OVAM


7. Versterken economische en commerciële troeven

 • Glastuinbouwzone
 • Gemengde regionale bedrijventerreinen
 • Aantrekken nieuwe retail
 • Aanpak van leegstand op verschillende fronten

8. Armoede terugdringen

 • Implementatie nieuw systeem van aanvullende financiële steun
 • Huis van het kind: ondersteuning van gezinnen
 • Samenwerking Stad -OCMW


9. Energiegebruik

 • Dalend en duurzamer
 • Versterking en uitbreiding groen, bos en natuur


10. Dienstverlening optimaliseren

 • Klantentevredenheid
 • Nieuwe technologieën en digitalisering
 • Interne organisatie: sterker, efficiënter en goed uitgebalanceerd

 

Hieronder kan de presentatie van het stadsbestuur bekijken die werd gemaakt naar aanleiding van de voorstelling van het budget2015. Klik op plaatje hieronder om dit groter te bekijken