Roeselare ontvangt 1,73 miljoen euro subsidie van Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits (CD&V) om verder te werken aan een ‘slimme’ stad. Met de middelen zal Roeselare bepaalde uitdagingen in de stad, zoals de luchtkwaliteit, aan de hand van data aanpakken.

“Nu al pakken we via zogenaamde machine learning algoritmes bepaalde uitdagingen in de stad aan”, zegt schepen voor ICT & Smart City Matthijs Samyn.

“Zo beschikken we over verschillende algoritmes die data aanmaken op basis van foto- of videomateriaal. Momenteel rijden al wagens van Bpost rond die foto- en videomateriaal genereren die nuttig kunnen zijn om beleidsbeslissingen te nemen. Op die manier bouwden we automatisch een complete inventaris uit van meer dan 12.000 verkeersborden in onze stad en wisten we meteen welke borden hersteld of vervangen dienden te worden.

De 1,73 miljoen euro subsidie die we nu ontvangen, zal gebruikt worden voor een nieuw project waarbij sensoren worden ingezet die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meten. Zo kunnen we op basis van lucht- en satellietfoto’s ons hele openbaar domein volledig automatisch in kaart brengen. We zijn heel blij met de financiële steun vanuit Vlaanderen, omdat we op die manier onze ambitie om ‘slim’ beleid te voeren versneld kunnen uitwerken. We zien de subsidie eveneens als een waardering voor de voortrekkersrol die Roeselare in Vlaanderen speelt op het vlak van Smart City.”