Het nieuwe-WIJ-congres - Bespreking congresteksten