CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld slaan gedreven de handen in elkaar om in de bestuursperiode
2019-2024 met Roeselare vooruit te gaan.

Het Vooruitplan #VANRSL wil daartoe de beleidsvisie, de krachtlijnen en een aantal specifieke concrete acties
vertalen. Dit vanuit een accurate omgevingsanalyse in het meerjarenbeleidsplan, een sterke bestuurlijke
slagkracht, financiële en personele haalbaarheid en in grote betrokkenheid met alle Roeselarenaars.

‘Oltegoare’ is een werkwoord. Het Vooruitplan is dan ook een uitnodiging aan alle Roeselarenaars om Roeselare
sterker te maken. Dit in een stad op mensenmaat, waar we de schaal van Roeselare, als stad waar mensen elkaar
nog kennen en verbonden kunnen zijn, willen behouden en tegelijk vooruit kunnen gaan. Al deze uitdagingen
vergen een duidelijke visie op de toekomst van ons Roeselare, waar betrokkenheid, verbonden solidariteit,
goesting in ondernemen en initiatief onze uitgangspunten zijn.

Bekijk hier het volledige bestuursakkoord.